W ostatnich miesiącach wzrost cen skupu drobiu wyraźnie przyspieszył. Wynika to przede wszystkim z nasilającej się presji kosztowej związanej z rosnącymi cenami pasz oraz energii, jak podkreślają analitycy z Credit Agricole w najnowszej AGROmapie.

„Jednocześnie wraz z wygasaniem pandemii, mamy do czynienia z postępującym ożywieniem popytu na drób. Z kolei podaż drobiu w UE nie nadąża za zwiększonym popytem: branża drobiarska nie odbudowała jeszcze swojego potencjału produkcyjnego po stratach wyrządzonych przez ptasią grypę i jednocześnie Ukraina wstrzymała swój eksport drobiu na unijny rynek ze względu na wojnę. W tych warunkach mamy do czynienia z deficytem żywca i dzięki lepszej pozycji negocjacyjnej producenci drobiu mają duże możliwości przerzucania rosnących kosztów produkcji na kolejne odcinki łańcucha dostaw” – podkreślają analitycy.

Ekonomiści z Credit Agricole uważają, że wpływ opisanych wyżej czynników utrzyma się w kolejnych miesiącach, co przy uwzględnieniu efektów sezonowych będzie sprzyjać utrzymywaniu się cen drobiu w trendzie wzrostowym. Zaznaczają również, że mimo wzrostu cen skupu drobiu opłacalność jego produkcji pozostaje nadal na relatywnie niskim na tle historycznym poziomie, co będzie ograniczać tempo odbudowy podaży mięsa. W konsekwencji podtrzymują swoją ocenę, że silniejszy spadek cen nastąpi dopiero w 2023 r.

Poprawa opłacalności produkcji drobiu

Jak wynika z danych prezentowanych przez bank, w okresie od stycznia do marca 2022 r. wartość polskiego eksportu drobiu (mięsa, przetworów oraz drobiu żywego) zwiększyła się o 37,1 proc. r/r wobec spadku o 7,5 proc. w analogicznym okresie 2021 r., co było przede wszystkim efektem wyższych cen uzyskiwanych przez eksporterów.

„Cena skupu drobiu wyniosła w kwietniu 6,28 zł/kg (+54,3 proc. r/r), a cena pasz dla drobiu ukształtowała się na poziomie 2,31 zł/kg (+40,7 proc. r/r). W rezultacie relacja cen żywiec/pasza wyniosła w kwietniu 2,72 wobec 2,48 przed rokiem, wskazując na poprawę opłacalności produkcji w ujęciu rocznym. Uwzględniając sytuację na światowym i krajowym rynku drobiu prognozujemy, że cena skupu drobiu na koniec 2022 r. wyniesie ok. 6,60 zł/kg oraz ok. 5,90 zł/kg na koniec 2023 r.” – informują analitycy z Credit Agricole.

Dalszy wzrost cen skupu jaj

Ostatnie miesiące przyniosły również dalszy wzrost cen jaj. W ocenie analityków, podobnie jak w przypadku mięsa drobiowego, jego przyczyną jest nasilająca się presja kosztowa związana z rosnącymi cenami pasz oraz energii, przy utrzymujących się ograniczeniach podażowych.

Wzrost wartości polskiego eksportu jaj 

Jak wynika z danych przedstawionych w raporcie, w okresie od stycznia do marca 2022 r. wartość polskiego eksportu jaj zwiększyła się o 41,4 proc. r/r wobec spadku o 21,5 proc. w analogicznym okresie 2021 r.

Cena skupu jaj klasy M w styczniu wyniosła 34,73 zł/100 sztuk (+18,2 proc. r/r), a cena pasz dla niosek ukształtowała się na poziomie 2,03 zł/kg (+45,1 proc. r/r), jak informują analitycy dodając, że w konsekwencji w kwietniu relacja cen 100 jaj/pasza ukształtowała się na poziomie 25,10 wobec 25,30 przed rokiem, wskazując na nieznaczne pogorszenie opłacalności produkcji jaj w ujęciu rocznym.

„Uwzględniając perspektywy sytuacji na unijnym oraz krajowym rynku jaj prognozujemy, że cena skupu jaj klasy M na koniec 2022 r. wyniesie ok. 60 zł/100 sztuk oraz ok. 40 zł/100 sztuk na koniec 2023 r. Głównymi czynnikami ryzyka dla naszego scenariusza cen drobiu oraz jaj jest kształtowanie się cen energii oraz pasz, a także przebieg ptasiej grypy w nowym sezonie w Europie” – zaznaczają ekonomiści.