Od stycznia do końca maja br. wyeksportowano łącznie 553,9 tys. ton mięsa drobiowego (w ekwiwalencie mięsa), tj. o 26,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Głównymi rynkami zbytu były Hongkong, Rosja oraz Arabia Saudyjska. Dostawy do Rosji obniżyły się jednak o 35 proc. do 43,5 tys. ton, ze względu na redukcję kontyngentu taryfowego na import tego gatunku mięsa w związku z planami Moskwy dotyczącymi wzrostu samowystarczalności w mięso drobiowe.

Z tej samej przyczyny obniżył się również eksport unijnego drobiu na Ukrainę (spadek o 12 proc. do 28,2 tys. ton). Spadki handlu w tych kierunkach zostały jednak zniwelowane przez wzrost eksportu drobiu do Chin, krajów Bliskiego Wschodu oraz do Afryki. Dostawy do Hongkongu wzrosły o 58 proc.do 80,3 tys. ton, natomiast wysyłki do Arabii Saudyjskiej zwiększyły się o 48 proc. do 64,2 tys. ton. Wzrosła także sprzedaż drobiu z Unii do Beninu oraz Ghany, odpowiednio o 21proc. oraz 52 proc.