Ceny mięsa drobiowego zmniejszyły się nieznacznie o 0,2 proc. w kwietniu 2018 r. i spadły o 5,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Według agencji informacyjno-analitycznej EMEAT, ceny importowanego mięsa z kurczaka w Rosji spadły w kwietniu 2018 r o 0,9 proc., a przez rok mięso to staniało o 3,9 proc.

Ceny zakupu i konsumpcja mięsa drobiowego zaczęły spadać pod koniec 2016 r. Ze względu na wzrost produkcji, a co za tym idzie nasycenie rynku rosyjskiego.

Według EMEAT wielkość produkcji drobiu w Rosji wyniosła 1,192 mln ton masy ubojowej (1,622 mln ton żywej wagi) w okresie od stycznia do marca 2018 r.,

Co stanowi 4,0 proc. (46,4 tys. ton masy ubojowej) więcej niż w tym samym okresie w 2017 roku.

Ten niewielki wzrost związany jest głównie z produkcją ukierunkowaną na wywóz towarów na Bliski Wschód. Podroby wywożone na rynek azjatycki i produkty eksportowane do krajów Eurazjatyckiej Unii Celnej (EACU) stanowią znaczącą część całkowitego eksportu.

Warto wspomnieć, że wzrost produkcji mięsa kurcząt w Rosji poważnie przekracza wzrost popytu na ten produkt.

Częstotliwość stosowania mięsa kurcząt w produkcji kiełbas nie może zrekompensować powolnego wzrostu spożycia mięsa kurcząt oferowanego w handlu detalicznym, który do końca 2018 r. wzrośnie tylko o 0,6 proc. - do 33,7 kg na osobę rocznie. Dlatego dalszy wzrost produkcji mięsa kurcząt w Rosji może doprowadzić do jeszcze większego spadku cen mięsa kurcząt, co negatywnie wpłynie na rentowność produkcji.

Jeśli chodzi o mięso z indyka, nie można jeszcze omawiać nadmiaru na rynku, nawet względu na roczny wzrost produkcji rzędu 26-30 proc., Wielkość produkcji mięsa indyczego w Rosji w 2018 r. może wynieść ponad 340 tys. ton.

Według stanu w dniu 30 kwietnia 2018 r. średnia cena mięsa indyczego w Rosji wzrosła o 0,5 proc. w ciągu miesiąca, jednak zmniejszyła się o 5,3 proc. w ciągu roku. Import mięsa z indyka wzrósł o 0,3 proc. w kwietniu 2018 r. Ceny importowanego mięsa z indyka spadły o 13,9 procent w porównaniu do kwietnia 2017 r.