Według danych opublikowanych w Raporcie 2011 a.v.e.c. produkcja drobiu w Polsce wzrosła w ciągu ostatnich 5-ciu lat o 24 proc. z 1050 tys. ton w 2005 do 1300 tys. ton w 2010 roku (źródło: MEG dla EUROSTAT, FAO i dane poszczególnych krajów, 2011).

- Polska charakteryzuje się również wysoką samowystarczalnością w zakresie produkcji drobiu - wskazuje Jacek Lewicki. - Szacowany wskaźnik procentowy dla naszego kraju wyniósł w 2010 roku 125 proc. co oznacza, że produkujemy o 25 proc. więcej drobiu niż konsumujemy, pozostała część jest eksportowana do Unii Europejskiej i do Chin - dodaje.

Zgodnie z danymi opublikowanymi w najnowszym raporcie a.v.e.c., spożycie drobiu w Polsce w 2010 roku kształtowało się na poziomie 23,7 kg na głowę. Podobną ilość drobiu konsumują Francuzi czy Czesi. Największe spożycie drobiu w krajach UE odnotowano w 2010 roku w Irlandii oraz Hiszpanii (ponad 30 kg rocznie na głowę), najniższe spośród analizowanych krajów - w Finlandii, Belgii i Luksemburgu (do 17 kg na głowę).

W prognozie na lata 2011-2020 a.v.e.c. szacuje dalszy, systematyczny wzrost konsumpcji drobiu w krajach UE (źródło: Komisja Europejska, DG AGRI, Grudzień 2010). Tendencji tej odpowiadają zmiany w światowej produkcji. Produkcja drobiu stanowiła w ubiegłym roku już 33,4 proc. światowej produkcji mięsa (w porównaniu z 20,2 proc. w 1990 roku, czy 29,6 proc. w roku 2000). Z roku na rok mniejszy odsetek globalnej produkcji mięsa stanowi natomiast produkcja wieprzowiny i wołowiny.