• Część zapisów ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z 4 listopada 2022 r. spowodowała niemałe zamieszanie.
  • Okazało się, że istnieje konieczność zgłoszenia utrzymywania drobiu, nawet w przypadku jednej sztuki.
  • W MRiRW niezwłocznie rozpoczęto prace nad zmianą problematycznych przepisów w zakresie zgłaszania miejsca utrzymywania drobiu.

Na szczęście, jak poinformowała nas Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w MRiRW niezwłocznie rozpoczęto prace nad zmianą problematycznych przepisów w zakresie zgłaszania miejsca utrzymywania drobiu.

Zaś dziś (tj. 17 lutego) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało o braku konieczności rejestrowania drobiu utrzymywanego na własne potrzeby u Powiatowego Lekarza Weterynarii i w ARiMR.

„Osoby, które utrzymują drób na własne potrzeby, nie muszą go rejestrować u Powiatowego Lekarza Weterynarii ani w Krajowej Bazie Danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa” – czytamy na stronie ministerstwa rolnictwa.

Jak tłumaczy resort rolnictwa odpowiednie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nakłada na każdy podmiot utrzymujący zwierzęta lądowe (w tym drób) obowiązek rejestracji.

Jednak w drodze odstępstwa państwa członkowskie mogą zwolnić z obowiązku rejestracji niektóre podmioty stwarzające nieistotne ryzyko dla zdrowia zwierząt lub zdrowia publicznego.

„Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło prace legislacyjne, aby odstępstwo od przepisów unijnych mogło być zastosowane na gruncie krajowym” – poinformowano w komunikacie.

Utrzymywanie drobiu na własne potrzeby bez potrzeby rejestracji

„Jeśli dana osoba przeznacza jaja czy mięso pochodzące od własnego drobiu na własne potrzeby, będzie ona zwolniona z obowiązku rejestracji” – stwierdza MRiRW.

Do czasu przyjęcia odpowiednich przepisów MRiRW zaleca powstrzymanie się od rejestracji takiego drobiu.