Opinia ma pomóc w ustaleniu odpowiednich procedur w celu zredukowania liczby przypadków kampylobakteriozy. W Europie choroba ta jest najczęściej występującą spośród tych, którymi można zarazić się drogą pokarmową. W 2009 roku w Unii Europejskiej odnotowano 198252 przypadki tej choroby u ludzi. Jednak, ponieważ pozostaje ona w dużej mierze nieodnotowana, dlatego szacuje się, że liczba ta może sięgać nawet 9 milionów przypadków rocznie. Koszt, jaki generuje kampylobakterioza dla publicznych systemów opieki zdrowotnej oraz poprzez straty w produkcji, szacowany jest na około 2,4 miliardy euro rocznie w całej UE.

Istotnym źródłem choroby są kurczęta. Około 20 do 30 proc. przypadków kampylobakteriozy u ludzi spowodowanych jest spożyciem mięsa drobiowego.

Eksperci z EFSA twierdzą, że środki zapobiegawcze, zastosowane jeszcze przed ubojem mogą spowodować spadek przypadków choroby nawet o 50 proc., jednak mogą wystąpić różnice w poszczególnych państwach członkowskich. Środki te to przede wszystkim zapobieganie wniknięciu bakterii do budynków, gdzie kurczęta przebywają, oraz zmniejszenie ilości bakterii w jelitach ptaków przeznaczonych do uboju. Eksperci wskazali również na wiele innych działań, które mogą okazać się skuteczne, gdy wdrażane będą wraz z powyższymi. Zalicza się do nich: stosowanie ekranów przeciw owadom, obniżenie wieku rzeźnego kurcząt i zaostrzenie norm higienicznych.

Ewentualne inne środki redukcji ryzyka w łańcuchu produkcji mięsa obejmują na przykład: gotowanie mięsa na skalę przemysłową czy napromieniowania mięsa, co prawdopodobnie pozwoli zniszczyć wszystkie bakterie Campylobacter, które mogą być obecne w mięsie. Również mrożenie tusz przez dwa do trzech tygodni redukuje ryzyko o 90 proc. Krótkoterminowe mrożenie tusz (2-3 dni), polewanie tusz wodą o temperaturze 80 stopni Celsjusza przez 20 sekund, czy stosowanie środków chemicznych takich jak np. kwas mlekowy zmniejszają ryzyko występowania bakterii o 50 do 90 proc.

EFSA pokazuje również, jak ustalone cele redukcji Campylobacter w mięsie drobiowym zmniejszyłoby ilość zachorowań wśród ludzi w UE. Na przykład jeśli procent stad, w których stwierdzono by występowanie Campylobacter nie przekraczałby 25, ilość przypadków u ludzi spadłaby o połowę. Jeśli procent stad testowanych pozytywnie na Campylobacter spadłaby do 5, ryzyko wystąpienia choroby u ludzi zmniejszyłoby się o 90 proc.