Brojlery kurze mają bardzo wysoki potencjał genetyczny, na którego ujawnienie się wpływają czynniki środowiskowe: warunki utrzymania (systemy utrzymania, obsada, okres wychowu),warunki mikroklimatyczne (temperatura i wilgotność otoczenia, ruch powietrza, światło) i niezwykle istotne czynniki żywieniowe (pasze dobrej jakości, odpowiednio skomponowana i podana dawka dostosowana do zapotrzebowania zwierząt). Jeśli dostosujemy je do wieku i masy ciała zwierząt szybko docenimy zalety produkcji żywca kurzego.

Wyznacznikiem efektywności produkcji jest Europejski Wskaźnik Wydajności, obliczany wg wzoru:
EWW=( średnia masa ciała (kg)x przeżywalność (%)/ dni odchowu x zużycie paszy na kg masy ciała)x 100, zgodnie z którym ze efektywną uznaje się produkcję o wskaźniku EWW powyżej 220.

Niekwestionowaną zaletą jest najkrótszy czas odchowu kurcząt spośród innych gatunków drobiu, brojlery kurze utrzymujemy od 35 do 63 dni, podczas gdy indycze i kacze odpowiednio 84-168 dni i 55-77.

Szybki przyrost masy ciała w krótkim czasie, sprawia, że kurczęta są stosunkowo tanie w produkcji, zatem co oczywiste odbywa się ona na dużą skalę. Kurczęta bardzo dobrze przetwarzają białko paszy, efektywnie ją wykorzystując - na kilogram masy ciała zużywają w granicach 1,7-2,5 kg paszy, indyki 3-3,5 zaś kaczki i gęsi kolejno 2,9-3.5 i 6,5-7,0.

Kolejny niezwykle istotny dla producentów żywca parametr, to wydajność rzeźna, również przemawia na korzyść kurcząt. Ten procentowy stosunek masy tuszki mięsnej do masy ciała żywca, wynosi u nich 70-71 proc. bez i 74-75 proc. z podrobami (średnia cena netto żywca - brojlera kurzego w ubojniach kształtuje się na poziomie 3,43-3,55 zł/ kg- na dzień 29.11.2014.)

Powyższe walory, a dodatkowo automatyzacja produkcji (w zakresie żywienia i pojenia, utrzymania warunków mikroklimatycznych) sprawiają, że zainteresowanie mięsnym użytkowaniem drobiu jest wysokie.

Co niezwykle ważne, otrzymywany produkt finalny - mięso, cieszy się niesłabnącą popularnością wśród konsumentów w naszym kraju. Co powoduje, że tak bardzo lubimy spożywać „kurczaki"?

Z pewnością dzisiejsza popularność tegoż mięsa jest związana z tradycją, zgodnie, z którą drób królował na naszych stołach od niepamiętnych czasów (na przełomie XIX i XX wieku na dworach szlacheckich przyrządzano rosół z kapłona).

Mięso z kurczaka ma bardzo niską kaloryczność, a tłuszcz gromadzi się głównie pod skórą wiec łatwo go usunąć, Można je przyrządzać na wiele sposób: dusić, gotować, smażyć, piec, a obróbka cieplna nie jest czasochłonna. Ma delikatny smak, właściwości dietetyczne, jest ponadto łatwe do podziału. Kurze mięso znajduje wielu odbiorców nie tylko wśród klientów indywidualnych, bowiem świetnie się sprawdza przy produkcji wyrobów garmażeryjnych.

Wreszcie, co bardzo ważne, cena mięsa drobiowego jest stosunkowo niska w porównaniu do mięsa pochodzącego od innych zwierząt.