Drób, ale także bydło i trzoda powinny mieć zapewniony stały dostęp do wysokiej jakości wody pitnej przez cały rok. Duży stres związany z jej brakiem wpływa niekorzystnie na przemiany fizjologiczne organizmu i jego wydajność. Badania potwierdzają, że stały, nielimitowany dostęp do wody wpływa na poprawę o 10-15 proc. wydajności mlecznej krów, o 12-15 proc. przyrostów masy ciała świń i o 5-10 proc. wzrost nieśności kur (Kołacz, Dobrzański, 2006).

Poidła dla drobiu
Rynienkowe, miskowe - ociekowe czy kropelkowe - niezależnie, jaki rodzaj poidła wybierzemy powinno być ono zamontowane w sposób zapewniający ptakom swobodny do niego dostęp przy zachowaniu naturalnej pozycji ciała podczas pobierania wody.

Ich rozmieszczenie i ilość uzależniona jest nie tylko od liczby, ale i od wielkości ptaków (kropelkowe wystarcza dla 10-12 niosek i 12-15 kurcząt rzeźnych, zaś cylindryczne dla 25  kur).

Popularne poidła kropelkowe nie mogą być montowane zbyt wysoko, rynienkowe powinny być stabilne i wytrzymałe. Regularna kalibracja, wykrywanie i usuwanie przecieków instalacji pozwoli uniknąć nadmiernych strat wody, zaś liczniki pozwolą na regularną ewidencję zużycia surowca. Średnie zapotrzebowanie drobiu na wodę zależne jest nie tylko od pory roku i warunków mikroklimatycznych, ale także od systemu utrzymania, wieku i stanu fizjologicznego ptaków, ich wydajności i kierunku użytkowania oraz rodzaju skarmianej paszy. Przyjmuje się, że nioska potrzebuje 0,3-0,5 dm³ wody na sztukę.

Temperatura wody pitnej dla ptaków rosnących powinna wynosić 12-15 °C, zaś dla starszych około 10-15°C. Woda pitna dla drobiu powinna odpowiadać takim samym kryteriom, jakie stawia się wodzie przeznaczonej do celów spożywczych. Powinna być bezbarwna, wolna od bakterii chorobotwórczych, metali ciężkich i związków trujących.