Zastój w drobiarstwie sprawia, że produkcja mieszanek paszowych dla drobiu w Unii Europejskiej w ubiegłym roku zmniejszyła się o 2,3% w porównaniu z poprzednim rokiem. Spadła ona z 48,8 mln ton do 47,7 mln ton. Spadek ten zanotowano we wszystkich krajach członkowskich będących największymi producentami mieszanek z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, gdzie produkcja utrzymała się na niemal niezmienionym poziomie. Największy spadek zanotowano na Słowacji (19,6%) i w Niemczech (7,2%). Kolejne miejsca pod tym względem zajmują Francja (6,5%), Czechy (4,1%), Finlandia (3,2%) i Holandia (3,0%). Na Węgrzech produkcja mieszanek dla drobiu wzrosła o 2%, ale wciąż jest znacznie niższa niż w 2004 r.

Przewiduje się, że import mięsa drobiowego do 27 krajów Unii pozostanie na niezmienionym poziomie pomimo wzrostu importu z Chin. W 2009 r. wyniósł on 3,8 tys. ton, a w 2010 r. może osiągnąć 10 tys. ton.

W eksporcie drobiu konkurencja na rynkach światowych będzie duża, ale na korzyść eksporterów unijnych może działać spadek wartości euro w stosunku do innych walut. Głównym odbiorcą unijnego mięsa drobiu pozostanie Rosja. Spożycie mięsa drobiu zmniejszy się nieco, ale spadek ten nie będzie tak duży, jak w przypadku innych, droższych gatunków mięsa.

Import świeżego porcjowanego mięsa drobiu do Wielkiej Brytanii zwiększył się z 9610 ton w lutym 2009 r. do 13200 ton w lutym 2010 r. Mięso to pochodziło niemal w całości z Irlandii i Polski. Spadła natomiast ilość importowanego mrożonego porcjowanego mięsa drobiu.

Źródło: farmer.pl