Od 2012 roku klatkowa hodowla niosek będzie zakazana. Ptaki będą musiały mieć zapewnioną większą przestrzeń i zmodernizowane pomieszczenia. Eksperci Komisji chcą się dowiedzieć, jak polepszenie warunków bytu niosek wpłynie na liczbę zakażeń jaj salmonellą. W wielu krajach to nadal bardzo poważny problem. Badania będą prowadzone w laboratoriach w 11 krajach Unii.

Źródło: Agrobiznes