Omawiana rasa należy do ras zachowawczych, a prowadzeniem stad zarodowych zajmuje się Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie i Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki w Chorzelowie na podkarpaciu. Genetykę tę zalicza się do ras średnio-ciężkich, przy czym waga ich ciała (1,7 kg w przypadku samic i 2,5 kg w przypadku samców) jest wyraźnie niższa od innych przedstawicieli tej grupy ras. Cechą charakterystyczną tej genetyki jest nieco niższa niż w przypadku genetyk typowo nieśnych masa jaj (55-58 g), a przede wszystkim poziom nieśności. O ile w przypadku ras typowo nieśnych przekracza ona 300 jaj w skali roku, w przypadku zielononóżki wartość ta oscyluje w granicach 170 – 180.

Zielononóżki odporne na czynniki środowiska

Jest to niewątpliwie główna wada tejże genetyki. Dodatkowo kura ta nie nadaje się do chowu fermowego – w bardziej licznych stadach nasilają się u niej problemy z kanibalizmem i pterofagią (wydziobywaniem piór). Z drugiej strony rasa ta doskonale sprawdzi się w chowie przyzagrodowym. Jest ona bowiem odporna na warunki środowiskowe, ma niskie wymagania co do warunków chowu, a przy tym dobrze radzi sobie w chowie na wolnym wybiegu. Jednocześnie ma niskie wymagania pokarmowe. O tym napiszemy jednak w odrębnym artykule. 

Walory jaj od zielononóżki

Wiele mówi się też o walorach zdrowotnych jaj pochodzących od zielononóżek. Argumentem przemawiających na ich korzyść jest przede wszystkim niższa zawartość cholesterolu, oraz korzystniejszy stosunek „złego” cholesterolu (LDL) do „dobrego” (HDL). Szacuje się, że jaja pochodzące od zielononóżek zawierają o 30 proc. mniej cholesterolu całkowitego, jednocześnie zawierają o 14 proc. mniej cholesterolu LDL, oraz o 12 proc. więcej cholesterolu HDL. Na tym jednak zalety jaj od zielononóżek się nie kończą. Jaja te charakteryzują się bowiem niemal idealnym stosunkiem kwasów tłuszczowych omega-3 do omega-6. Ma to znaczenie nie tylko w profilaktyce chorób układu krążenia, lecz także niektórych nowotworów. Cechuje je również idealne zbilansowanie składu aminokwasowego białka, przez co jest ono świetnie przyswajalne przez organizm człowieka.