Szef Europejskiego Stowarzyszenia Żydów EJA był inicjatorem Listu Otwartego, podpisanego przez dziesiątki żydowskich przywódców i parlamentarzystów z całej Europy i Izraela, w którym sygnatariusze wyrazili swój sprzeciw wobec zawartych w projekcie ustawy zapisów o koszernym mięsie i zaapelowali do rządu RP o ich odrzucenie.

– Zapisy dotyczące eksportu mięsa koszernego zawarte w tym projekcie ustawy były bardzo surowe. Oczywiste jest, że nie cieszą się one dużym wsparciem ze strony rolników i nie wzbudzają entuzjazmu w samym Senacie – powiedział rabin Margolin. – Jest to zachęcające i dziękujemy wszystkim senatorom, którzy zareagowali w tak zdecydowany sposób i zajęli pryncypialne stanowisko, a także wszystkim parlamentarzystom i przywódcom żydowskim z całej Europy, którzy zabrali głos w tej sprawie – dodał.

Rabin zaznaczył również, że „bitwa się jeszcze nie skończyła”, a jedynie została odłożona w czasie.

– Będziemy nadal sprzeciwiać się temu projektowi ustawy, dzisiaj, jutro, w przyszłym tygodniu, w przyszłym miesiącu i przez następne lata. Tak jak czynimy to z pokolenia na pokolenie, kiedy tylko nasz sposób życia jest kwestionowany, kiedy kwestionowana jest nasza wiara. W najbliższych tygodniach i miesiącach podwoimy nasze wysiłki, aby uregulowanie pozostało w mocy również po roku 2025, zamiast wznawiać procedurę w Sejmie, do którego projekt ustawy trafi pod głosowanie – podkreślił

Na zakończenie rabin Margolin stwierdził, że „Europejskie Stowarzyszenie Żydów nigdy nie osłabnie w swojej determinacji, by stawać w obronie żydowskiego stylu życia, tradycji, wartości i praktyk, zawsze i wszędzie tam, gdzie są one zagrożone w Europie”.