Zgodnie z tym w 2021 r., w oparciu o masę ubojową zwierząt, do konsumpcji krajowej przeznaczono łącznie ok. 5,76 mln ton mięsa. W porównaniu z poprzednim rokiem oznaczało to wzrost o 1,0 proc. Na jednego mieszkańca spożycie wyniosło średnio 85,1 kg, w porównaniu do 84,5 kg w 2020 roku.

 W ubiegłym roku było poszukiwane zwłaszcza mięso drobiowe. Według władz około 1,93 mln ton zostało skonsumowanych w 2021 r., czyli o 1,9 proc. więcej niż w 2020 r. Wzrost był spowodowany wyłącznie większym zainteresowaniem mięsem kurcząt, które wzrosło o 5,4 proc. do 1,48 mln ton.

Mniej popularne kaczki i indyki

Mniej popularne były natomiast mięso z indyka i kaczki, które popyt spadł odpowiednio o 7,8 proc. do 276 tys. ton i 7,7 proc. do 158 tys. ton.

Spożycie mięsa czerwonego wzrosło zauważalnie mniej niż drobiu.

Według władz około 3,80 mln ton jego trafiło na talerze w 2021 roku. Odpowiadało to wzrostowi o 0,6 proc. Podczas, gdy konsumpcja wołowiny kształtowała się na poziomie 1,50 mln ton z poprzedniego roku, spożycie wieprzowiny wzrosło o 1,3 proc. do 2,14 mln ton. Z kolei i tak niskie spożycie mięsa baraniego spadło i wyniosło zaledwie 151 tys. ton, co odpowiadało zmniejszeniu o 2,7 proc..

Zachowania zakupowe w handlu detalicznym

Tymczasem zachowania zakupowe populacji unormowały się po tym, jak sprzedaż mięsa i produktów mięsnych za pośrednictwem sprzedawców żywności w 2020 r. nadal była kształtowana przez pandemię koronawirusa.

Według najnowszych danych, w zeszłym roku francuskim gospodarstwom domowym sprzedano za pośrednictwem detalistów łącznie 1,47 mln ton czerwonego mięsa, co odpowiadało to spadkowi 5,1 proc. Średnia cena za kilogram wyniosła 11,50 euro, czyli o 1,1 proc. więcej niż w 2020 roku.

Zwłaszcza wieprzowina była rzadko przygotowywana w domowej kuchni. Jej sprzedaż detaliczna spadła o 5,5 proc. do 949 tys. ton. Sprzedaż wołowiny spadła o 4,7 proc. do 360 tys. ton.

Jeszcze bardziej spadła sprzedaż mięsa drobiowego. Sprzedano go w handlu detalicznym 603 tys. ton, o 6,2 proc. mniej niż w 2020 r. Tutaj również decydujące znaczenie miało mięso z kurczaka, którego sprzedaż spadła o 5,0 proc. do 367 tys. ton.