Plan naprawy ma na celu podniesienie świadomości dobrostanu zwierząt wśród ogółu społeczeństwa, zorganizowanie i wsparcie struktury stowarzyszeń ochrony zwierząt, przy jednoczesnym wzmocnieniu sankcji za ich złe traktowanie.

Od 1 stycznia dostępny jest nowy system pomocy dla lokalnych stowarzyszeń ochrony zwierząt,  niezależnie od ich wielkości. Oferuje pomoc dwojakiego rodzaju:

-  Pomoc na finansowanie kampanii sterylizacyjnych dla kotów lub psów (sprzęt, koszty usług weterynaryjnych);

- Pomoc w finansowaniu prac lub wyposażenia schronisk dla zwierząt. Dotyczy to również schroniska dla koni. Pomoc tę można też wykorzystać na prace remontowe i modernizacyjne w istniejących schroniskach lub na tworzenie nowych.

Kwoty przeznaczone na projekty mogą wahać się od 2 000 do 300 000 euro na projekt, a dokumentacja jest badana przez departamentalne dyrekcje ds. ochrony ludności.

Określono kilka kryteriów przyznawania dotacji:

- Stowarzyszenie musi regularnie działać przez ponad rok;

- Szacunek kosztów musi odpowiadać wydatkom kwalifikowanym, czyli wydatkom poniesionym po dacie złożenia dokumentacji.

System ten jest uzupełnieniem naboru projektów ogłoszonego 10 grudnia przez rząd, którego ambicją jest strukturyzacja sieci stowarzyszeń ochrony zwierząt i poprawa opieki nad zwierzętami porzuconymi lub pod koniec ich życia.

We Francji każdego roku adoptowanych jest od 750 000 do 1 miliona zwierząt domowych. Jednak Francja ma również smutny rekord ponad 100 000 osób rocznie porzuca zwierzęta.