Większość przypadków to zwierzęta zarażone wirusem w serotypie 8, który występuje w północnej Europie. W 2006 r. choroba niebieskiego języka wystąpiła na północy kraju, gdzie hoduje się mniej bydła. W 2007 r. rozprzestrzeniła się na południu: w regionach o dużym znaczeniu dla hodowli bydła rasy charoles, szczególnie nie kastrowanych bukatów eksportowanych do Włoch do dalszego tuczu.

Zamknięcie rynku eksportowego jest poważnym wstrząsem dla francuskiego sektora produkcji bydła, mimo że restrykcje złagodzono, pozwalając na eksport zwierząt po testach serologicznych, które dały wynik negatywny.

Źródło: Agrodigital