Ostatnie epidemie pryszczycy na całym świecie pokazują, że choroby zwierzęce nie znają granic, mogą mieć destrukcyjny wpływ i wymagają reakcji globalnej – powiedział Hiroyuki Konuma, przedstawiciel regionalny ds. Azji i Pacyfiku Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Międzynarodowe organizacje przedstawiły strategię  podczas konferencji w Bangkoku, w której uczestniczą przedstawiciele z ponad 100 krajów.

Jak wyjaśniał Bernard Vallat, dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) jednym głównym celów globalnej strategii jest umożliwienie kontroli pryszczycy (z ang. FMD foot-and-mouth disease) na całym świecie poprzez wzmocnienie służb weterynaryjnych odpowiedzialnych za kontrolę chorób zwierząt.

Globalna strategia łączy dwa narzędzia opracowane przez FAO i OIE. Narzędzie OIE – Performance of Veterinary Services Pathway (PVS) – służy ocenie krajowych służb weterynaryjnych w celu doprowadzenia ich do zgodności z normami jakości OIE.

FAO opracowała z kolei narzędzie (tzw. Progressive Control Pathway for Foot-and-Mouth Disease PCP-FMD), które pokazuje poprzez serię stopniowych kroków, jak lepiej zarządzać ryzykiem występowania choroby, począwszy od ustalenia, jakiego rodzaju szczepy wirusa pryszczycy krążą w danym kraju i na terenach sąsiadujących.

Celem  światowej strategii zwalczania pryszczycy jest zminimalizowanie jej globalnego wpływu  poprzez zmniejszenie liczby ognisk choroby w zainfekowanych krajach.

Pryszczyca nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, jednak powoduje ogromne straty ekonomiczne w krajach nią dotkniętych. Jest to ostra, bardzo zaraźliwa wirusowa choroba zwierząt racicowych hodowlanych i dzikich.

Globalny roczny koszt pryszczycy w kategoriach strat produkcyjnych oraz koszt programów zapobiegania poprzez szczepienia został oszacowany na około 5 miliardów dolarów.