W najnowszym komunikacie Główny Lekarz Weterynarii, że według stanu na 17 lipca 2023 r. (godz. 14:30) w Polsce łącznie do badania przekazano próbki pochodzące od:

  • 56 kotów oraz 1 karakala do PIWet - PIB w Puławach (29 kotów oraz 1 karakal dodatnie)
  • 1 kot do UJ Kraków (dodatni)
  • 1 kot do AM Warszawa (dodatni)
  • 2 koty zbadane przez naukowców SGGW Warszawa (dodatnie)

Łącznie spośród 61 zbadanych w Polsce zwierząt, 34 dały wynik dodatni.

IW przeprowadziła dochodzenia epizootyczne w odniesieniu do 31 zwierząt

Jak informuje GLW, w odniesieniu do 31 zwierząt Inspekcja Weterynaryjna, za zgodą właścicieli zwierząt, przeprowadziła dochodzenia epizootyczne (wg stanu na 17 lipca 2023 r. godz. 14:30). W trzech przypadkach osoby zgłaszające nie wyraziły zgody na udostępnienie danych osobowych inspekcji weterynaryjnej. Trwają analizy zbieranych danych. Równolegle PIWET w Puławach przeprowadził badanie sekwencjonowania materiału genetycznego w odniesieniu do 19 próbek. Kolejnych 5 jest w badaniu.

Wirus tego genotypu został wykryty u bociana białego

„Powyższe analizy wskazują, że u kotów wystąpił wirus H5N1 Genotypu CH. Poprzednio wirus genotypu CH został wykryty u bociana białego na początku czerwca w powiecie tarnowskim (ognisko nr 119/2023)” – wskazuje GLW.

Spada liczba zgłaszanych przypadków choroby kotów

GLW informuje także, że w ostatnim tygodniu liczba zgłaszanych przypadków choroby występującej wśród kotów istotnie zmalała w odniesieniu do stanu początkowego, znacząco mniej próbek jest również przekazywanych do badań do PIWet-PIB w Puławach.