Biorąc pod uwagę fakt, iż zwierzęta sprzedawano obecnie z farmy, choroba ta prawdopodobnie rozprzestrzeni się. W przeszłości odnotowywano pojedyncze przypadki gruźlicy bydła u kóz, jednakże źródło epidemii w Walii będzie prawdopodobnie pierwszym poważnym przypadkiem tej choroby na terenie Wielkiej Brytanii.

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: AgraNet