Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych (pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego) w styczniu 2018 r. wyniósł 95,1 tj. był o 4,9 proc. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Na rynku produktów rolnych w porównaniu z grudniem ub.r. wzrosły ceny skupu większości produktów roślinnych, niższe były ceny owsa i produktów zwierzęcych. Na targowiskach odnotowano wzrost cen zbóż (poza owsem) oraz żywca wołowego i prosiąt na chów, natomiast obniżyły się ceny ziemniaków i trzody chlewnej.

W skali roku w skupie i na targowiskach wzrosły ceny większości produktów rolnych. Zmalały w skupie ceny owsa, ziemniaków, na targowiskach żywca wołowego. Na obu rynkach niższe były ceny żywca wieprzowego.

"W styczniu br. wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka, wyniósł 95,1. Kształtował się na poziomie znacząco niższym od notowanego przed miesiącem (100,4) i przed rokiem, kiedy wskaźnik cen był najniższy (97,7). Jest to najniższy wskaźnik miesięcznych zmian cen skupu zarejestrowany od stycznia 2016 r." - poinformował GUS.

Na duży wzrost cen skupu ziemniaków w skali miesiąca miała wpływ wysoka cena skupu ziemniaków skrobiowych, której wzrost cen wyniósł 42 proc.

W styczniu br. w porównaniu z grudniem 2017 r. zmalały ceny skupu produktów zwierzęcych, pszenicy i owsa. Wyższe były ceny pozostałych zbóż (żyta, jęczmienia, pszenżyta i kukurydzy) oraz ziemniaków.

W styczniu 2018 r. pszenica w skupie kosztowała 67,03 zł/dt (110 kg) tj. o 0,4 proc. mniej niż przed miesiącem, ale o 2,1 proc. wyższe w porównaniu ze styczniem 2017 r. W transakcjach targowiskowych ceny pszenicy (80,70 zł/dt) były na poziomie poprzedniego miesiąca (80,66 zł/dt), ale wyższe o 7,8 proc. od ubiegłorocznych.

Za żyto w skupie płacono 58,34 zł/dt, tj. o 2,6 proc. więcej niż przed miesiącem i o 4,6 proc. więcej w odniesieniu do analogicznego okresu ub. roku. W obrocie targowiskowym żyto było droższe o 10,6 proc. i kosztowało 65,20 zł/dt.

Ceny jęczmienia w skupie (67,59 zł/dt) wzrosły w porównaniu z poprzednim miesiącem o 1,1 proc., a w ujęciu rocznym o 12,6 proc. Na targowiskach za 100 kg jęczmienia płacono 74,71 zł, tj. o 8,6 proc. więcej niż w tym samym okresie 2017 r.

Za ziemniaki w skupie płacono w styczniu br. 46,78 zł/dt. W skali miesiąca odnotowano wzrost o 55,4 proc., natomiast w skali roku ceny spadły o 10,1 proc. Na targowiskach za 100 kg ziemniaków płacono 85,77 zł, tj. o 0,4 proc. mniej niż przed miesiącem, ale o 5,0 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub. roku.

Ceny żywca wieprzowego w skupie kształtowały się na poziomie 4,26 zł/kg i były niższe w porównaniu z poprzednim miesiącem, jak i z takim samym okresem poprzedniego roku odpowiednio o 6,5 proc. i 13,2 proc. Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 4,79 zł, tj. o 4,4 proc. mniej niż przed miesiącem i o 1,8 proc. niż przed rokiem.

Ceny skupu żywca wołowego (6,58 zł/kg) w skali miesiąca zmalały o 1,5 proc., ale w skali roku wzrosły o 4,3 proc.

Ceny skupu drobiu rzeźnego w skali miesiąca obniżyły się o 3,0 proc., do poziomu 3,56 zł/kg, ale w stosunku do analogicznego okresu ub. roku wzrosły o 5,9 proc.

Za 1 hl (100 litrów) mleka płacono w skupie 142,12 zł, tj. o 6,8 proc. mniej niż przed miesiącem, ale o 7,6 proc. więcej niż przed rokiem.