– Od momentu objęcia przez Pana Grzegorza Pudę stanowiska Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nieustannie podejmuje on kroki mające na celu wyniszczenie i likwidację hodowli zwierząt futerkowych w Polsce, przy jednoczesnym doprowadzeniu hodowców do bankructwa – informują przedstawiciele organizacji branżowych.

Jak podkreślają, w  związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 267), urzędowi lekarze weterynarii oraz osoby zatrudnione w Inspekcji Weterynaryjnej, wykonujące czynności związane z kontrolą występowania zakażenia SARS-CoV-2 u norek i zwalczaniem ognisk tej choroby, zostali włączeniu do szczepień przeciwko COVID-19- w grupie „0”, której szczepienie jest obecnie realizowane. Jednak nie czekając na zaszczepienie ww. osób, służby podległe Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi decydują się na wchodzenie na fermy, na których utrzymywane są zwierzęta futerkowe.

– Jako organizacje hodowców i producentów zwierząt futerkowych wyrażamy stanowczy sprzeciw oraz ponawiamy apel o zaprzestanie wchodzenia na fermy zwierząt futerkowych do czasu uzyskania odporności przez osoby mające brać udział w monitorowaniu oraz zwalczaniu SARS-CoV-2 u norek. Hodowcy przestrzegają zasad bioasekuracji i nie zgadzają się aby na teren ferm wchodziły osoby niezaszczepione, niebędące stałą obsługą zwierząt. Wpuszczając osoby postronne na teren fermy ryzykujemy dobytkiem całego swojego życia – zaznaczają.

Według hodowców, minister Puda "pozostaje głuchy" na ich apele dotyczące wprowadzenia zmian w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, co uniemożliwia hodowcom zwierząt futerkowych uzyskanie jakichkolwiek odszkodowań.

– W wywiadach i komunikatach decyduje się na stosowanie sformułowań, które jednoznacznie mają przekonać opinię publiczną, że hodowla zwierząt futerkowych stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego. W przypadku, kiedy możliwe jest podjęcie działań, których celem jest zwalczanie hodowców a nie choroby, zezwala na wejście niezaszczepionych lekarzy urzędowych na teren ferm – wskazują.

Swoją opinię na temat działań podejmowanych przez ministra organizacje hodowców i producentów zwierząt futerkowych wyraziły w czasie dzisiejszej konferencji przed MRiRW.

Biorący udział w konferencji Prezes Polskiego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych Daniel Chmielewski oraz Dyrektor Polskiego Związku Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych dr Tadeusz Jakubowski poinformowali także, że na świecie dostępne są już szczepionki na SARS-CoV-2 u norek. W ich opinii, opracowane szczepionki mogą stać się rozwiązaniem problemów hodowców i producentów zwierząt futerkowych, jak i przede wszystkim zabezpieczyć kwestie zdrowia publicznego.