Projekty do konkursu KSOW zostały zgłoszone m.in. przez gminne ośrodki kultury, stowarzyszenia, lokalne grupy działania, stacje doświadczalne, organizacje turystyczne i koła gospodyń wiejskich. Umowy z organizacjami podpisano w piątek w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

Jednym z projektów, który otrzymały dofinansowanie, jest przygotowany przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych pomysł przywrócenia tradycji chowu gęsi kieleckiej w małych gospodarstwach rolnych.

 - Promowanie i hodowla ekstensywna gęsi to jedna z form aktywnej ochrony przyrody i wspieranie kulinarnych tradycji regionu - powiedział dyrektor instytucji Tomasz Hałatkiewicz.

 -  To zachowanie gatunku, który jest ważny z punktu widzenia zachowania puli genetycznej rasy rodzimej, w okresie międzywojennym bardzo popularnego i chętnie widzianego na stołach. Będziemy szkolić panie z kół gospodyń wiejskich w otwieranym Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach, tu pojawią się tę piękne ptaki. Stado zachowawcze znajduje się obecnie w instytucie zootechniki pod Poznaniem, za rok te ptaki mamy nadzieję mieć u nas na nadnidziańskich łąkach - dodał szef Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski poinformował, że łącznie do organizacji z woj. świętokrzyskiego trafi 931 tysięcy złotych na realizację 22 projektów. Dofinansowanie otrzymają zadania zakładające m.in. wspieranie przetwórstwa owocowo-warzywnego, promowanie agroturystyki i enoturystyki.