Jak stwierdził holenderski minister rolnictwa, holenderskie organizacje producentów otrzymują dofinansowanie UE jedynie na promocję produktów wytwarzanych w sposób zrównoważony i zdrowy.

Nie uzyskano by dotacji unijnych na reklamę produktów mięsnych. Odnośne rozporządzenie w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich jest obecnie poddawane przeglądowi.

Z dokumentów KE wynika jednak, że holenderski przemysł mięsny reklamuje mięso w krajach trzecich przy pomocy środków z UE. W tym celu Holenderskie Centralne Stowarzyszenie Przemysłu Mięsnego (COV) złożyło w zeszłym roku wniosek o dofinansowanie UE w wysokości 3,6 mln euro.

Z tej kwoty KE zatwierdziła 1,9 mln euro na trzyletnią kampanię promującą sprzedaż holenderskiej wołowiny w Kanadzie i USA. Jednak wniosek o dofinansowanie w wysokości 1,7 mln euro na marketing wieprzowiny w Japonii został odrzucony z powodu niewystarczających funduszy.