Zgodnie z analizą opublikowaną przez fundację weterynaryjnych produktów leczniczych (SDa), ilość aktywnych składników sprzedanych w 2018 r. spadła o 1,1 proc. rok do roku do łącznej ilości 179 134 kg. W stosunku do roku odniesienia 2009 odpowiada to spadkowi o 63,8 proc.

Jednak tendencje w stosowaniu były charakterystyczne dla poszczególnych gatunków zwierząt i znacznie się różniły. Zdefiniowana dawka dzienna (DDDA) w chowie drobiu na tucz w kraju wzrosła w 2018 r., o 26,3 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Jednakże zdaniem ekspertów ta negatywna zmiana mogła wynikać z niedoszacowania odpowiednich zapasów w roku objętym przeglądem, tak więc wskaźnik ten należy uznać za tymczasowy.

W chowie indyków DDDA spadła o 13,4 proc. W tym samym czasie stosowanie antybiotyków w tuczu cieląt spadło o 5,4 proc. W przypadku bydła mlecznego i innego bydła SDa odnotowała spadek odpowiednio o 0,4 proc. i 1,7  proc. W przypadku świń zanotowano zmniejszenie o 0,4 proc.

Eksperci SDa rozważają możliwość dalszego ograniczenia ogólnokrajowego stosowania antybiotyków. Ulepszenia musiałyby koncentrować się na gospodarstwach rolnych znacznie przekraczających średnie zużyciu antybiotyków, które można znaleźć we wszystkich sektorach z wyjątkiem bydła mlecznego i innego bydła. W tym celu należy dostosować system referencyjny dla klasyfikacji gospodarstw rolnych do klas wielkości zużycia.