Florę przeżuwaczy stanowią bakterie, pierwotniaki i grzyby. Te ostatnie tworzą najmniejszą,  bo około 8-procentową grupę i są wąskim gardłem w procesie trawienia komórek roślinnych. To grzyby, a wśród nich Neocallimastix frontalis i niektóre bakterie celuloityczne, są przede wszystkim odpowiedzialne za rozkład celulozy i hemicelulozy w ściankach komórek roślinnych. Jeśli ściana komórki roślinnej nie zostanie rozbita i strawiona, bakterie nie wnikną do środka komórki i nie strawią jej treści.

AMAFERM  zwiększa i przyspiesza rozwój grzyba Neocallimastix frontalis, a tym samym zwiększa i przyspiesza rozwój flory bakteryjnej i pierwotniaków żwacza, odpowiedzialnych za trawienie komórek. W konsekwencji zwiększa się strawność paszy oraz wydajność mleczna krów.

AMAFERM to produkt z około 20-letnią tradycją. Z powodzeniem jest stosowany przez hodowców z Francji, Hiszpanii, Portugalii, Holandii, Włoch, Anglii i innych krajów europejskich. Jest jednym z najlepiej poznanych i przebadanych tego typu produktów na świecie.