Pomoc dla pszczelarzy realizuje Agencja Rynku Rolnego w ramach trzyletniego programu zatwierdzonego przez Komisję Europejską. W tym roku rozpoczyna się program na lata 2013/2014 - 2015/2016. Budżet programu to 65-70 mln zł, czyli 22-24 mln zł rocznie.

Po raz pierwszy w tym roku będzie można uzyskać dopłatę na zakup uli. Ponadto pszczelarze mogą starać o dofinansowanie do zakupu leków do zwalczania warrozy, na zakup lawet pozwalających na przenoszenie uli na różne plantacje, na specjalistyczny sprzęt laboratoryjny do analizy jakości miodów czy zakup pszczół - wyjaśnił wicedyrektor Biura Produktów Zwierzęcych ARR Michał Wójciak.

O unijne pieniądze występują w imieniu swoich członków stowarzyszenia i organizacje pszczelarzy. Projekty muszą być rozliczone do połowy sierpnia, pieniądze zaś są przekazywane w formie refundacji do połowy października. Jak zaznaczył Wójciak, wysokość refundacji jest różna (waha się od 60-80 proc. kosztów kwalifikowanych netto) i zależy od liczby złożonych projektów. Decyduje o tym komisja powołana z przedstawicieli ARR i resortu rolnictwa. Dofinansowanie dostają wszystkie projekty, które spełniają kryteria. Najwyższa dopłata jest w przypadku zwalczania warrozy.

Wójciak zapewnił, że pszczelarze są zadowoleni z takiej pomocy, o czym może świadczyć wykorzystanie unijnych środków. W zakończonym trzyletnim programie było ono na poziomie ponad 90 proc. Podkreślił, że unijne pieniądze pozwalają na utrzymanie stałej populacji pszczół. Szacuje się, że obecnie jest w naszym kraju ok. 1,2 mln rodzin pszczelich.

Agencja w 2013 r. rozliczyła 344 umowy i wypłaciła pszczelarzom 19 mln zł. Natomiast od 2004 r. do 15 października 2013 r. na wsparcie rynku produktów pszczelich przekazano z Agencji Rynku Rolnego 144,4 mln zł.