W dniach 21-22 czerwca, na  terenie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, odbyły się, Targi Rolne „W sercu Polski”. Równolegle z targami miała miejsce XVI Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Była to okazja dla hodowców do zaprezentowania swoich zwierząt, które następnie były oceniane przez fachowców w konkursach zorganizowanych dla poszczególnych gatunków. Dla zwiedzających, wystawa, była szansą na zapoznanie się z rzadko spotykanymi gatunkami i rasami zwierząt.

W ramach wystawy zorganizowano konkurs królików. Prezentowane były również różne rasy drobiu. Standardowo, odbył się konkursy trzody chlewnej zorganizowany przez POLSUS oraz bydła mlecznego i koni, o których pisaliśmy wcześniej. Wystawiane były również mięsne rasy bydła.

Zwiedzający z wielkim zainteresowaniem, oglądali prezentowane rasy owiec oraz kóz. Prezentowanych było, łącznie 60 maciorek i tryków, będących przedstawicielami, kilkunastu ras hodowanych w Polsce. Prezentowane były również kozy rasy Burskiej.

W konkursie owiec i kóz, wyróżnione zostały osobniki poszczególnych ras, pochodzące z następujących hodowli:

Polska Owca Nizinna: hodowca - Jolanta Animucka, Karczów

Ile de France: hodowca - Łukasz Siwek, Zameczek

Berrichion du cher: hodowca - Alojzy Gruszecki, Wygnanów

Białogłowa Owca Mięsna: hodowca – Michał Miniatorski, Annów

Wrzosówka: hodowca – Zofia Łaska, Kol. Brudzewice oraz hodowla RZD SGGW, Żelazna

Świniarka: hodowca – Mariusz Nowosielski, Stok

Czarnogłówka: hodowca – Jarosław Drutowski, Kuźnica Ługowska

Merynos Polski: hodowca - Jacek Cebula, Wola Rakowa

Wielkopolska: hodowca – Agata Dybowska, Wola Rakowa

Żelaźnieńska: hodowca - RZD SGGW, Żelazna

Olkuska: hodowca - RZD SGGW, Żelazna

Burska: hodowca - RZD SGGW, Żelazna