Podczas gdy władze niemieckie podjęły decyzję o likwidacji setek świń ze względu na stwierdzenie wysokich zawartości dioksyn w wieprzowinie, Chiny wprowadziły zakaz importu mięsa wieprzowego oraz jaj z Niemiec. Taką samą decyzję podjęła wcześniej Korea Południowa.

Chińskie władze wydały orzeczenie, że zakaz wejdzie w życie ze skutkiem natychmiastowym, a wszystkie importowane z Niemiec, przed 11 stycznia, produkty będą podlegały kontroli, zanim zostaną wprowadzone do sprzedaży. Zakaz importu wieprzowiny i jaj z Niemiec rozważa również Rosja.