W podobnej skali zmniejszyła się liczba maciorek starszych niż rok, a mianowicie o 2,0 proc. do 60,54 miliona zwierząt. W połowie ostatniej dekady spadek pogłowia tymczasowo ustał, a w 2016 r. w UE żyło wtedy ponad 86 mln owiec.

Ostatni spadek stada owiec w UE jest w dużej mierze spowodowany zmniejszeniem pogłowia u dwóch największych producentów, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Brytyjscy hodowcy w 2019 r. posiadali o ponad 700 000 owiec, czyli 21,79 mln sztuk, o 3,2 proc. mniej w porównaniu do 2018 r. Stado owiec w Hiszpanii zmalało, o 480 tys. czyli o 3,0 proc, do 15,37 mln sztuk. Kiedy Wielka Brytania opuściła UE, UE straciła ponad jedną czwartą swoich owiec.

Trzecim krajem pod względem liczby owiec w UE jest Rumunia. W przeciwieństwie do trendu w UE w ciągu roku pogłowie w tym kraju wzrosło o 0,6 proc. do 10,24 mln sztuk. Poza Rumunią liczba tych przeżuwaczy wzrosła tylko w Irlandii o 2,9 proc. do 3,91 mln sztuk. We Włoszech i Grecji nastąpił ponadprzeciętny spadek populacji, a we Francji populacja owiec spadła o 0,9 proc. do 7,11 mln zwierząt.