Jak zapowiedziała KE, system wsparcia wybrany przez Kopenhagę może wejść w życie natychmiast i nie musi być zgłaszany i zatwierdzany przez UE zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.

Według KE Dania planuje wypłacić pomoc hodowcom norek dotkniętych nagłym uśmierceniem zwierząt podczas kryzysu koronawirusa. Celem tych działań było między innymi zapobieżenie rozprzestrzenianiu się koronawirusa na ludzi oraz powstrzymanie rozprzestrzeniania się ewentualnych mutacji.

Wsparcie będzie miało formę bezpośrednich dotacji składających się z przedpłat. Mają one pokryć część wartości skór zabitych norek oraz koszty uboju. Zdaniem KE, pomoc może zostać przyznana do 30 czerwca 2023 r. pod pewnymi warunkami.