Szybki model wypłaty rekompensat dla hodowców

Minister rolnictwa Jacob Jensen przedstawił pod koniec kwietnia odpowiedni model, który składa się z ośmiu działań. Przewidywana przyspieszona procedura daje hodowcom norek możliwość wyboru uproszczonego modelu rekompensaty opartego na standardowych stawkach, co znacznie skróci czas przetwarzania.

Rząd zamierza zamknąć zdecydowaną większość spraw w ramach tej przyspieszonej procedury do połowy 2024 r. Ponadto rządzące partie zgodziły się na zwiększenie zaliczek dla hodowców, którzy hodowali norek w 2020 roku. W rezultacie rolnicy, których to dotyczy, otrzymają nie tylko średnio około 50 proc. całkowitej rekompensaty z góry, ale około 70 proc. Jensen chce godnie zakończyć proces odszkodowawczy. 

 Nielegalny nakaz  uboju doprowadził do upadku rządu

Kontrowersyjny ubój około 15 mln norek pod koniec 2020 roku wywołał wielkie zamieszanie w Danii. Ówczesny rząd zdecydował się na ten radykalny środek, aby norka nie stała się rezerwuarem zmutowanej odmiany koronawirusa. Powołana później komisja śledcza doszła jednak do wniosku, że nakaz uboju zwierząt nie miał podstawy prawnej, a zatem był nielegalny. To ostatecznie doprowadziło do upadku poprzedniego rządu.