"Prośba kierowana jest do organizatorów wyścigów konnych, organizacji zrzeszających hodowców koni wyścigowych, organizacji zrzeszających właścicieli koni, organizacji zrzeszających trenerów, organizacji zrzeszających jeźdźców oraz osób, będących w okresie ostatnich pięciu lat (poprzedzających zgłoszenie kandydatury) hodowcami lub właścicielami co najmniej 5 koni ras dopuszczonych do udziału w wyścigach konnych" - napisano w komunikacie.

Szczegółowe informacje oraz wymagania zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ogloszenia.

Obecna Rada została powołana w sierpniu 2016 r. przez ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela na mocy zmienionej ustawy o wyścigach konnych. Zmniejszyła ona skład tego gremium z 25 do 9 osób, w tym przedstawiciela ministra rolnictwa. Prezes PKWK jest powoływany i odwoływany przez ministra rolnictwa.

Polski Klub Wyścigów Konnych powstał w 2001 roku, nadzorowany jest przez ministra rolnictwa. Klub ustala warunki rozgrywania gonitw i kontroluje ich przestrzeganie, działa na rzecz rozwoju i promocji wyścigów konnych oraz doskonalenia hodowli koni, wydaje pozwolenia na organizowanie wyścigów konnych, kierowanie stajnią wyścigową oraz licencje dla sędziów, trenerów, jeźdźców, powożących, powołuje komisje techniczne i komisję odwoławczą, inicjuje i opiniuje rozwiązania prawne dotyczące wyścigów konnych, reprezentuje Polskę w międzynarodowych organizacjach wyścigowych.

Ponadto prowadzi księgi stadne dla koni czystej krwi arabskiej i pełnej krwi angielskiej, prowadzi specjalistyczne szkolenia.