Zalecane jest zastosowanie dodatku kwaśnego węglanu sodu w ilości maksymalnie do 300 g na krowę na dzień, a także tlenku magnezu do 80 g – tłumaczy Włodzimierz Cholewiński, specjalista ds. żywienia bydła z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Część dawki dodatków buforujących można wymieszać w wozie paszowym. Dobrą praktyką  byłoby podawać 2 razy dziennie TMR z tymi dodatkami, a resztę środków buforujących podawać małymi porcjami wraz z paszą treściwą  przy żywieniu PMR – wyjaśnia Włodzimierz Cholewiński. – Zamiast tych dodatków można rozważyć kwestię podania preparatu z alg – dodaje.

Jak tłumaczy Włodzimier Cholewiński, pośrednio także  buforujące działanie mają żywe kultury drożdży  ich metabolity oraz niacyna które to utrzymują  w dobrej formie bakterie celulolityczne i pierwotniaki. – Organizmy te przy pH < 6 zaczynają obumierać, co zaburza proces rozkładu włókna paszy i pogłębia proces  zakwaszenia płynu żwacza, a to  prowadzi do spadku  procentu  tłuszczu w mleku – wyjaśnia.