Jak poinformowała dyrektor biura LGR "Wielkie Jeziora Mazurskie" w Węgorzewie Wioletta Banasiewicz, przez najbliższy miesiąc o pieniądze na inwestycje mogą starać się mieszkańcy, samorządy, przedsiębiorcy, gospodarstwa rybackie i instytucje społeczne z 11 gmin na Mazurach. Jak podkreśliła, jeśli cała kwota zostanie rozdysponowana, będzie to ostatni nabór wniosków do końca przyszłego roku.


Do podziału jest ponad 8,5 mln zł z Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich". Projekty inwestycji mogą dotyczyć trzech kategorii: wzmocnienia konkurencyjności i atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa, dywersyfikacji zatrudnienia osób pracujących w tym sektorze, a także podnoszenia wartości produktów rybackich i rozwoju usług na rzecz lokalnej społeczności.

Według Banasiewicz, największym zainteresowaniem cieszy się ostatnia z tych kategorii. "Zgłaszają się wnioskodawcy, którym nie udało się w poprzednich naborach, a teraz dopracowali swoje wnioski. Są też zupełnie nowe projekty" - powiedziała dyrektor biura.

W całym kraju działa 48 Lokalnych Grup Rybackich. Są to stowarzyszenia, które zrzeszają przedstawicieli sektora rybackiego; publicznego - np. gminy, oraz społecznego - osoby działające na terenach zależnych od rybactwa. Aby pośredniczyć w przekazywaniu wsparcia z UE, grupy musiały przygotować wspólne programy i wziąć udział w konkursie Ministerstwa Rolnictwa.