Firma European Protein A/S zaprezentowała nową koncepcję służąca optymalizacji wydajności zwierząt odnośnie zaopatrzenia ich w aminokwasy i
fosfor. Ich dodatek podnosi również poziom ich dobrostanu poprzez zmniejszenie obciążenia ich organizmów przemianami białkowymi.

Dzięki celowej fermentacji różnych białek paszowych ulegają rozkładowi substancje antyodżywcze i następuje poprawa wykorzystania fosforu. Do tego dochodzi jeszcze probiotyczne działanie pozostałych bakterii kwasu mlekowego. Włączenie różnych białek z alg znacznie rozszerza możliwości wzajemnych kombinacji. Ten kierunek rozwoju otwiera nie tylko nowe perspektywy dla odpowiadającego dobrostanowi zaopatrywania zwierząt w substancje odżywcze, ale przynosi też wyraźne efekty w kierunku poprawy bilansu ekologicznego w produkcji zwierzęcej.

Produkt otrzymał srebrny medal w kategorii nowości na EuroTier w Hanowerze.