Wcześniej Radio Zielona Góra przekazało informację, że prezes PiS zgodnie z zapowiedzią przekazał swoją trzynastą emeryturę na cele charytatywne; według radia, środki miały zasilić konto stowarzyszenia "Dalej Razem", które zajmuje się osobami z autyzmem.

Zastępca rzecznika PiS w rozmowie podkreślił, że prezes partii, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, po wpłynięciu trzynastej emerytury wpłacił ją na cele charytatywne. - Prezes PiS wpłacił trzynastą emeryturę na ratowanie koni i wykup zwierząt z rzeźni - poinformował Fogiel.

- Już po wpłacie przyszła prośba z fundacji "Dalej Razem", która pomaga osobom z autyzmem i wówczas prezes uznał, że wspomoże fundację dodatkowymi środkami, które nie pochodziły z jego trzynastej emerytury - dodał zastępca rzecznika PiS.

Zgodnie z uchwaloną na początku kwietnia ustawą, trzynasta emerytura była wypłacona osobom pobierającym: emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

"Trzynastą emeryturę" otrzymały także osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli tzw. matczyną emeryturę (jeśli 30 kwietnia miały już przyznane prawo do tego świadczenia).

Świadczenie przysługiwało ponad 9,8 mln świadczeniobiorcom (ok. 6,96 mln emerytów i 2,62 mln rencistów, w tym 282 tys. rencistów socjalnych). Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń to 10,8 mld zł.