We wtorek w Olsztynie przedstawiciele czterech Lokalnych Grup Rybackich podpisali z marszałkiem województwa Jackiem Protasem umowy o dofinansowaniu działalności tych grup.

LGR Wielkie Jeziora Mazurskie otrzymała 777 tys. zł dofinansowania, LGR Zalew Wiślany - 578 tys. zł, LGR Mazurskie Morze - 748 tys. zł, a LGR Pojezierze Olsztyńskie - 417 tys. zł. Pieniądze pochodzą z Programu Operacyjnego Ryby na lata 2007-2013.

Unijne dofinansowanie otrzymają projekty ściśle związane z gospodarką rybacką, ale także dofinansowywane będą programy wspierające działalność turystyczną czy ochronę przyrody a nawet rewitalizację miast czy zabytków.

Pieniądze mogą otrzymać rybacy, którzy chcą poszerzyć swoją działalność i zainwestować w inne źródło dodatkowego dochodu. Mogą na przykład założyć warsztat samochodowy, pracować przy obsłudze turystów czy też założyć sklep. O pieniądze unijne mogą się także starać samorządy lub stowarzyszenia, które chcą wyremontować lub oznakować kąpieliska, przeprowadzić meliorację, odnowić szlaki wodne, odrestaurować pomniki przyrody, odnowić bazę noclegową czy gastronomiczną.