PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Jak założyć hodowlę królika białego popielniańskiego?

Autor:

Dodano:

Tagi:

Królik biały popielniański jest to królik rasy średniej. Populacja królików popielniańskich nie jest zbyt duża i została objęta programem ochrony zasobów genetycznych. Masa ciała u królików dorosłych wynosi od 4 do 5 kg. Dopuszczalna najniższa masa ciała u królików dorosłych to 3,5 kg, a najwyższa 5 kg. Cechuje je szybki przyrost masy ciała.Królik biały popielniański jest to królik rasy średniej. Króliki tej rasy zostały wytworzone w Polskiej Akademii Nauk w Popielnie, stąd nazwa popielniańskie. Pierwsze prace nad wytworzeniem tej rasy prowadził prof. Amiński, krzyżując króliki białe polskie z olbrzymami belgijskimi białymi. Prace kontynuował dr Karłowicz. Jako rasa króliki te zostały uznane w połowie lat osiemdziesiątych. Populacja królików popielniańskich nie jest zbyt duża i została objęta programem ochrony zasobów genetycznych. Masa ciała u królików dorosłych wynosi od 4 do 5 kg. Dopuszczalna najniższa masa ciała u królików dorosłych to 3,5 kg, a najwyższa 5 kg.

Cechuje je szybki przyrost masy ciała. Króliki tej rasy odznaczają się wydłużoną sylwetką, dobrze umięśnionym tułowiem i lekko wydłużoną głową mocno osadzoną na krótkiej szyi. Długość głowy wynosi 10 cm. Tułów jest walcowaty, kończyny średnio długie. Uszy o długości 12-13 cm średnio owłosione, stojące, są ostro zakończone. Dopuszczalne u samic małe symetryczne wole (podgardle).

Oczy czerwone (albinos), pazurki cieliste. Okrywa włosowa królika białego popielniańskiego jest bardzo gruba i sprężysta o długości włosów pokrywowych 2,5-3,0 cm. Barwa włosów jednolicie śnieżnobiała. Jak wykazały badania, królik biały popielniański stanowi typ królika o użytkowości mięsno futerkowej. Mięso jest białe, bogate w witaminy i mikroelementy o niewielkiej zawartości cholesterolu. Samice wykazują wysoką plemność i płodność (średnia ilość młodych w miocie wynosi około 8 sztuk, z czego samica średnio odchowuje 90% potomstwa). Królik biały popielniański nie jest wymagający jeżeli chodzi o warunki klimatyczne cechują go także niewielkie wymagania żywieniowe.

1. Zaplanowanie i przygotowanie pomieszczenia na klatki
Pomieszczenia dla królików są bardzo ważnym elementem przy rozpoczynaniu hodowli. Opłacalność chowu królika często nie jest na tyle duża, żeby warto było budować nowe budynki. Lepszym rozwiązaniem wydaje się zaadaptowanie już istniejących miejsc. Pomieszczenia powinny być wygodne i funkcjonalne, urządzone tak, aby możliwie łatwe było karmienie, czyszczenie klatek, odkażanie, sprzątanie, wykonywanie podstawowych zabiegów. Niezbędnym elementem jest doprowadzenie wody do pomieszczenia ze zwierzętami oraz regularne usuwanie obornika i ścieków. Na użytkowość rozpłodową królików duży wpływ ma światło. Oświetlenie może być naturalne, sztuczne lub mieszane. Najlepiej jest, jeżeli w pomieszczeniach hodowlanych są okna, które dają naturalne światło. W okresach jesienno-zimowych należy uzupełniać niedobór światłem sztucznym, np. świetlówkami.

Przed przygotowywaniem pomieszczeń warto pamiętać, że króliki źle znoszą wysokie temperatury oraz bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Są wrażliwe na przeciągi oraz wilgoć, w związku z tym należy tak przygotować klatki i pomieszczenia, żeby w możliwie największym stopniu uniknąć tych czynników. Ważną sprawą jest ochrona przed szkodnikami – szczurami, myszami czy łasicami. Jeżeli hodowla odwiedzana jest przez osoby trzecie dobrze jest zainstalować na stałe w królikarni radio, które może być włączone prawie cały czas. Wtedy króliki lepiej znoszą obecność i głosy innych osób, wpływa to na mniejszy poziom stresu u zwierząt, króliki są spokojniejsze.

2. Wykonanie klatek
System klatkowy to według wielu hodowców najlepszy sposób trzymania królików w warunkach drobnej i przydomowej produkcji. Daje on możliwość stosowania wszystkich niezbędnych zabiegów weterynaryjnych i hodowlanych w prosty sposób. Klatki ustawia się głównie w zamkniętych pomieszczeniach, ale można również trzymać je na zewnątrz – wtedy należy ustawić klatki w miejscu zacienionym, osłoniętym od wiatru – najlepiej pod okapem, drzewami, tak żeby chronić zwierzęta przed opadami deszczu i promieniami słonecznymi.

Klatki mogą być jednokondygnacyjne (zajmują więcej miejsca, ale są łatwiejsze do użytkowania) lub wielokondygnacyjne. Wymiary pojedynczej klatki zależą od rasy królika. Dla średniej rasy, jaką jest królik biały popielniański, wymiary klatki to ok. 75 x 55 x 40 cm (dł. x szer. x wys.). Klatki najczęściej wykonuje się z drewna, podłoga może być drewniana lub z siatki.

3. Wyposażenie klatek
Nieodłącznym i niezbędnym elementem klatek jest ich wyposażenie w urządzenia do karmienia, pojenia i kocenia. Karmidła najczęściej wykonuje się z blachy ocynkowanej i zawiesza na siatce. Należy pamiętać, żeby ta część, w której znajduje się pożywienie była tak wyprofilowana, by uniemożliwić królikowi wygrzebywanie paszy. Jako karmidła mogą być również wykorzystane inne przedmioty, jak np. naczynia kamionkowe, problem jest tylko wtedy z wygrzebywaniem paszy oraz zanieczyszczaniem karmidła odchodami.

Poidła można zamontować na siatce i mogą to być gotowe poidła kropelkowe lub wykonane z butelki odwróconej dnem do góry, umocowanej w zbiorniczku ocynkowanym. Rzadziej w hodowli przydomowej stosuje się specjalne poidła automatyczne, co wymaga instalowania przewodów doprowadzających na bieżąco wodę do klatek. Klatki powinno się również wyposażyć w drabinki na siano, które najprościej wykonać z metalowych prętów.

Kolejnym elementem, który powinien znajdować się w klatkach są skrzynki wykotowe, wykonane z płyty pilśniowej lub z desek. Mogą być otwarte lub zamykane od góry. Wyposażyć należy je w otwory wejściowe.

4. Zakup materiału hodowlanego
Stado podstawowe należy zakupić z zarejestrowanej hodowli wraz z kartami hodowlanymi zwierząt, które są niezbędne do prowadzenia hodowli. Liczba królików w stadzie zależy od możliwości finansowych hodowcy oraz od możliwości technicznych (wielkość pomieszczeń, liczba klatek, itp.). Proporcja samic do samców w stadzie powinna wynosić od 5:1 do 8:1 (w zależności od wielkości stada), tzn. na pięć samic powinien przypadać jeden samiec rozpłodowy. Wykaz hodowców można uzyskać w Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt.

5. Rejestracja stada
W przypadku, kiedy hodowca zamierza prowadzić certyfikowaną, zachowawczą hodowlę, stado należy zgłosić i zarejestrować w Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie. Krajowe Centrum przyznaje numer stada, określa warunki weterynaryjne prowadzenia hodowli, określa możliwości dotacji do zwierząt, ustala regionalny oddział KCHZ zajmujący się bezpośrednią opieką nad stadem. Aby zarejestrować stado królików jako stado reprodukcyjne trzeba posiadać minimum 20 samic, gdy zajmujemy się hodowlą jednej rasy, a w przypadku, gdy chcemy hodować inne rasy to musi być minimum po 10 samic z każdej rasy.

6. Prowadzenie dokumentacji stanu stada
Nieodłącznym elementem profesjonalnej hodowli królika jest prowadzenie dokładnej dokumentacji stada.

Na dokumentację składają się przede wszystkim:
- karty hodowlane,
- rejestr wykotów królików,
- użytkowanie samic i samców ze stada podstawowego,
- dalsze przeznaczenie królików.

7. Umowa z lekarzem weterynarii
Aby uniknąć niepożądanych sytuacji oraz chorób, należy zawrzeć umowę z lecznicą zwierząt lub indywidualnie z lokalnym lekarzem weterynarii, który będzie regularnie kontrolował i zaświadczał o stanie zdrowotnym stada.

8. Dokładne znakowanie królików
Znakowanie młodych królików umożliwia identyfikację zwierzęcia oraz zachowanie czystego pochodzenia królików (trzy pokolenia nie mogą być ze sobą spokrewnione). Znakowanie jest szczególnie ważne przy hodowli jednego gatunku królika, ponieważ wtedy może łatwo dojść do pomyłki.

9. Obowiązkowe szczepienia
Niezbędnym sposobem zapobiegania chorobom królików są szczepienia ochronne. W Polsce stosuje się głównie dwie szczepionki – przeciwko myksomatozie oraz pomorowi króliczemu. Należy również stosować preparaty kokcydiostatyczne, które zapobiegają kokcydiozie, równie groźnemu schorzeniu.

10. Ustalenie i przestrzeganie systemu żywienia
Króliki wymagają systematycznego karmienia, ważne jest zatem stałe przestrzeganie godzin podawania posiłków. Króliki dorosłe muszą otrzymywać pokarm dwa razy dziennie (rano i wieczorem), natomiast samicom kotnym oraz młodym po odsadzeniu podaje się jedzenie trzy razy dziennie. Trzeba zawsze pamiętać o świeżej wodzie do picia. Ważne jest, aby ustalić czym będziemy karmić zwierzęta, ponieważ króliki przyzwyczajają się do podawanej karmy i nagłe zmiany mogą powodować choroby układu trawiennego. Bardzo często dobór karmy zależy też od możliwości finansowych hodowcy. Jeżeli mamy
zamiar zmienić karmę, należy robić to stopniowo i powoli, dodając nowe składniki do pasz podawanych wcześniej.

11. Terminy krycia i wykotów
W zależności od celów, jakie chcemy osiągnąć hodując króliki, trzeba odpowiednio zaplanować terminy krycia i wykotów. Pod uwagę należy wziąć takie czynniki jak: koszty paszy, liczbę posiadanych klatek itp.

W niewielkich hodowlach, gdy nie dysponuje się odpowiednimi pomieszczeniami, stosuje się dwukrotne krycie samic w roku. Najkorzystniejsze terminy krycia to koniec marca i połowa czerwca. Przy trzykrotnym systemie krycia (początek lutego, połowa maja i połowa sierpnia) oraz przy czterokrotnym systemie krycia (początek lutego, początek maja, koniec lipca i koniec listopada) należy zapewnić:
- intensywne żywienie młodym i matkom (białko, witaminy, sole mineralne),
- ogrzewane pomieszczenia,
- skrócony okres odchowu do 6 tygodni,
- miesiąc spokoju samicy przed czwartym kryciem do regeneracji sił i ponownego odzyskania kondycji rozpłodowej.

W czterokrotnym systemie krycia do dalszego rozpłodu pozostawia się tylko najsilniejsze potomstwo. Pozostałe króliki przeznacza się na ubój.

12. Codzienna opieka i pielęgnacja zwierząt
Troska o zdrowie zwierząt to podstawowy cel i dążenie każdego hodowcy. Zamierzone efekty produkcyjne można uzyskać tylko i wyłącznie pod warunkiem pełnej zdrowotności królików. Przy prowadzeniu hodowli warto opierać się na sprawdzonej zasadzie: lepiej zapobiegać niż leczyć. Należy dbać o wszystkie czynniki wymienione powyżej, zaczynając od odpowiednio utrzymanych pomieszczeń i klatek, poprzez szczepienia, żywienie itd. Bardzo ważna jest codzienna obserwacja stada. Tylko wtedy możemy wcześnie zareagować na występujące nieprawidłowości lub dolegliwości królika.

Projekt " Dajmy sobie pracę - Ekoszansa" jest realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Źródło: Projekt "Dajmy sobie pracę - Ekoszansa"Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (1)

  • Jarek1983-83@tlen.pl 2013-04-23 14:51:00
    Witam Bardzo...chcialbym zalozyc farme krolika rasy bialej popielanskiej i chcialbym dostac od Was jakies adresy hodowcow najlepiej z podlaskiego lub warminsko-mazurskiego rejonu...po powrocie z anglii chcialbym zalorzyc hodowle--mam chlew 30paro metrowy-pokryty z 2 podwojnymi drzwiami ...pusty juz 30 lat-nic tam sie nie hodowalo--wiec mam naprawde pole konkretne do popisu...bardzo Was prosze odpiszcie mi na tego emaila to po powrocie do kraju bede zaczynal cos dzialac,zalerzy mi wlasnie na krolikach bo maszyn za wiele nie mam oprocz rozrzutnika.ciagnika.pluga.kultywatora,,,SERDECZNIE DZIEKUJE Jarek

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.236.156.32
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
PARTNER SERWISU
  • partner serwisu

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.