Na ostatniej Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu Agnieszka i Bernard Baranowscy zdobyli dwa czempionaty za szynszyle odmiany standard i czarna aksamitna oraz dwa za króliki nowozelandzkie białe i reksy szynszylowe. To kolejny ich sukces na wystawie krajowej, wieńczący 20 lat pracy hodowlanej nad szynszylami. Zaczynali bowiem w 1986 r., kupując pierwsze szynszyle od Elwiry i Władysława Rżewskich, nestorów hodowli szynszyli w Polsce.

Dzisiaj ich ferma szynszyli na 350 matek odmiany standard i czarna aksamitna prezentuje bardzo wysoki poziom hodowlany. Zwierzęta są duże, mają pięknie wyrównane i gęste skóry. Są za to nie tylko wyróżniane na najważniejszych wystawach hodowlanych w kraju, ale i chętnie kupowane przez innych hodowców do doskonalenia stad.

Pracę hodowlaną nad szynszylami zaczynali razem, dzisiaj jest to domena Agnieszki Baranowskiej, gdyż Bernard od dwóch lat próbuje rozkręcić w kraju hodowlę królików. Zaczynał oczywiście u siebie, zdobywając doświadczenie, ale i uważnie przyglądając się rynkowi królików. W hodowli szynszyli sprawa jest dość przejrzysta: przez 20 lat, gdy hodują te zwierzęta, nie było nigdy stabilizacji, okresy dekoniunktury przeplatały się zawsze z dłuższymi lub krótszymi okresami wysokich cen skórek. Najwięcej tracą na tym posiadacze niewielkich stad, gdyż większe fermy, o wysokim i wyrównanym poziomie hodowlanym, zawsze znajdowały zbyt na swoje skóry, nawet w okresach dekoniunktury. Z królikami jest inaczej, gdyż ich ceny nie zależą od trendów światowych, lecz od uporządkowania i zorganizowania rynku krajowego. I za to chciał się wziąć kilka lat temu Bernard Baranowski, opracowując zamknięty cykl chowu królików we współpracujących ze sobą fermach, produkcję klatek, pasz i, co najważniejsze, z ubojnią królików, która chętnie by przystąpiła do takiego modelu organizacyjnego.

Bernard Baranowski namówił do takiej współpracy ubojnię królików KANWIL w Dębicy. Ryszard Szafraniec, przedstawiciel KANWIL-u, podkreślał na wielu spotkaniach z hodowcami królików, jak bardzo zależy im na takiej współpracy, gdyż możliwości sprzedaży królików do krajów Europy Zachodniej są nieograniczone. Dębica mogłaby kupować dziennie 3 tony królików, co dałoby jej możliwość oferowania klientom zagranicznym dużych i stałych partii towaru, a tym samym negocjowania korzystniejszych cen. Teraz takich możliwości nie ma, gdyż w Polsce przeważają rolnicy mający niewielkie stadka i oferujący nieregularne i małe dostawy. Dla KANWIL-u obojętne jest, czy będą to duże fermy, czy niewielkie stadka, ale współpracujące ze sobą.
I tę właśnie możliwość chciał wykorzystać Bernard Baranowski, wychodząc dwa lata temu z pomysłem zorganizowania sieci współpracujących ze sobą królikarni, powiązanych z KANWIL-em. Wtedy był ku temu bardzo dobry czas, gdyż ceny skupu królików wzrosły do wysokiego poziomu 7,5 zł za kg, kupcy europejscy szukali stałych i większych dostawców i można było podpisać z nimi wieloletnie umowy na dobrych warunkach. Ale wysiłki zarówno Bernarda Baranowskiego, jak i Ryszarda Szafrańca spełzły na niczym, gdyż rolników bardzo ciężko było namówić do takich umów. Bernardowi trafił się także nierzetelny kontrahent, który naraził jego i współpracujących z nim hodowców na duże straty, z których dopiero teraz wychodzi na prostą. Wszystko to jednak sprawiło, że do dzisiaj zamknięty cykl produkcji królików jest nadal w sferze pomysłów. W międzyczasie koniunktura się zmieniła, ceny spadły, a na rynek europejski wszedł królik chiński, który całkowicie zmienił mechanizmy działania na tym rynku.

–Ale nawet dzisiaj, gdy na rynku żywca króliczego nie ma dobrej koniunktury, można wynegocjować realne ceny 1,2-1,25 euro za kg masy ciała, a więc około 5 zł – mówi Bernard Baranowski. Ale zaraz dodaje, że na tę cenę składa się kilka czynników, w tym przede wszystkim jakość surowca i regularność dostaw. Musimy zapomnieć o tym, że nasz tradycyjny królik, najczęściej bezrasowy, będzie hitem na rynkach europejskich. Tak już nie będzie. Najbardziej poszukiwane i uzyskujące najwyższe ceny są króliki fermowe, wśród których nie trafiają się stare samice czy zwierzęta niedożywione, mające twarde, łykowate mięso.
Planując przyszłość hodowli królików w Polsce, trzeba się więc poruszać wśród ras mięsnych i hybrydów. Ważna jest też odpowiedź na pytanie, czego się chce od takiej hodowli. Bernard Baranowski mówi, że dla wszystkich jest miejsce, ale skalę i cele hodowli trzeba dopasować do warunków i możliwości finansowych. Ale jeżeli ktoś chce z królików rzeźnych zrobić w miarę dochodowy interes, to skala 300-500 matek wydaje się być minimalną. Kokosów się na tym nie zrobi, ale na pewno da się z tego żyć.

Przy takich założeniach wybór powinien także paść na króliki hybrydowe, gdyż one są genetycznie przygotowane do chowu w tak dużej skali i przy takiej intensywności. Nasze tradycyjne rasy tego nie wytrzymają. Sprawdzą się one w stadach 50, 70, góra 100 samic, ale większe muszą opierać się na królikach hybrydowych. Głównym założeniem profesjonalnej fermy musi być jak najintensywniejszy system chowu. Wiele firm europejskich wyhodowało do tego celu doskonałe hybrydy i warto skorzystać z tego postępu. A nasi rolnicy wciąż drepcą w miejscu i uważają, że rasy tradycyjne same się obronią. – Tak już nie będzie – uważa Bernard Baranowski, rasy tradycyjne mają wiele zalet, ale na pewno nie sprawdzą się tam, gdzie do uzyskania opłacalności chowu trzeba mieć 9 miotów od samicy w roku i odchować od niej 60 królików rzeźnych w roku. A przy naszych rasach 4-5 miotów w roku to góra, a odchować można 36 młodych.

Źródło: Farmer 08/2007