Jak w oświadczeniu informuje Główny Lekarz Weterynarii – na forum KE ciągle trwa dyskusja. Brak wiarygodnej metody badań laboratoryjnych, umożliwiającej rozróżnienie gatunkowe białek pochodzenia zwierzęcego, jak również zgłoszony przez kilka państw członkowskich problem w zakresie wyposażenia laboratoriów w odpowiedni sprzęt badawczy sprawiły, że prace legislacyjne są na wstępnym etapie.

W dokumencie czytamy, że Polska przychyla się do wprowadzenia tzw. żywienia krzyżowego, tzn. białka pochodzenia drobiowego mogłyby być używane w żywieniu trzody chlewnej i odwrotnie. Jednocześnie polskie stanowisko nie akceptuje ewentualnego wprowadzenia do żywienia białka uzyskanego z przeżuwaczy.

Główny Lekarz Weterynarii przypomina, że – stosowanie mączek mięsno - kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich jest niezgodne z prawem i nie zostały podjęte żadne wiążące decyzje związane ze zwolnieniem tego zakazu. Jednocześnie stwierdzenie mączek mięsno – kostnych w próbkach pasz, pobranych podczas kontroli u rolników, nadal skutkuje przekazaniem sprawy do właściwych organów ścigania (Policja, Prokuratura).