Stres cieplny, jaki odczuwają krowy w warunkach wysokich temperatur wywołuje poważne straty ekonomiczne: może obniżyć pobór suchej masy, ograniczyć produkcję mleka oraz nasilić problemy związane z reprodukcją i podatnością na choroby. Jedną z konsekwencji stresu cieplnego jest też skierowanie większej ilości krwi z wnętrza organizmu na zewnątrz w celu rozproszenia ciepła, co może zaburzyć funkcjonowanie jelit i wchłanianie substancji odżywczych.

Standardowe rozwiązania, ograniczające negatywny wpływ stresu termicznego na produkcję mleka, dotychczas skupiały się na właściwym wentylowaniu i schładzaniu budynków, a także podawaniu drożdży, które w nieznacznym stopniu łagodziły stres cieplny i jego negatywny wpływ na wydajność. Technologia I.C.E (zgłoszenie patentowe) według producenta ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie organizmu przeżuwaczy narażonych na stres cieplny oraz zagwarantować rentowność produkcji.

Stosowanie preparatu I.C.E. w okresie stresu termicznego u przeżuwaczy zapewnia obniżenie temperatury ciała, utrzymanie  odpowiedniego  poziomu  płynów ustrojowych, zwiększenie  poboru suchej masy, zwiększenie wskaźnika zapłodnień przy pierwszej inseminacji oraz utrzymanie wysokiego poziomu mleczności.

Skuteczność I.C.E potwierdzona została badaniami prowadzonymi w Stanach Zjednoczonych. W 2008 roku na Uniwersytecie Missouri przeprowadzono test, który wykazał że temperatura ciała u krów, którym podawano I.C.E., w porównaniu z grupą kontrolną została obniżona. Kolejny test przeprowadzono w dużym komercyjnym gospodarstwie w Teksasie latem 2009 roku. Próba ta potwierdziła wzrost wskaźnika zapłodnień u krów otrzymujących I.C.E. Badane krowy miały więcej rui, a u sztuk hodowlanych stwierdzono więcej zapłodnień. Formułę I.C.E poddano także próbie w centrum badawczym De Viersprong w Holandii - badanie potwierdziło tendencję do zwiększonego poboru suchej masy. Krowy, które otrzymywały I.C.E. pobierały znacznie więcej paszy, przybierając przy tym na wadze i utrzymując lepsze pH żwacza.