Wzrost zarówno importu, jak i eksportu oceniany jest na ok. 2 proc. W rezultacie łączna podaż mięsa owczego w UE-28, w 2019 r. może być większa niż przed rokiem o 1,1 proc. (tj. o ok. 11 tys. ton). Jest to relatywnie mało i według KE nie spowoduje zmian w spożyciu, które oceniane jest na 1,7 kg/mieszkańca, czyli tak tyle, co na poziomie z 2018 r., choć w poszczególnych półroczach czy kwartałach tendencje mogą być odmienne.

 

W pierwszej połowie 2018 r. ceny jagniąt obniżały się, a ceny owiec ciężkich rosły. Przeciętna cena jagniąt w UE-28 wyniosła w I półroczu 2018 r. 523,2 euro/100 kg wagi poubojowej i była o 3,8 proc. niższa niż rok wcześniej. Przeciętna cena owiec ciężkich wyniosła natomiast 567,6 euro/100 kg i była o 15,2 proc. wyższa niż rok wcześniej. W drugiej połowie roku sytuacja cenowa pogorszyła się, gdyż wzrostowa tendencja cen owiec ciężkich przekształciła się w spadkową, a skala spadku cen jagniąt nieco wzrosła.

 

W II półroczu 2018 r. przeciętna cena jagniąt w UE-28 wyniosła 557,6 euro/100 kg i była o 5,0 proc. niższa niż rok wcześniej. Cena owiec ciężkich wyniosła 492,2 euro/100 kg i była o ok. 1 proc. niższa niż rok wcześniej. W I półroczu 2018 r. ceny polskich owiec ciężkich były relatywnie niskie, a ich roczny wzrost mniejszy niż średniej ceny w UE-28. Cena ta wyniosła 369,70 euro/100 kg i była o 2,3 proc. wyższa niż w I półroczu 2017 r. Wzrost cen wyrażonych w złotych był jeszcze mniejszy niż cen wyrażonych w euro, gdyż wpłynęła na niego aprecjacja złotego względem euro. W I półroczu 2018 r. przeciętna cena wyniosła 6,65 zł/kg, wobec 6,61 zł/kg rok wcześniej.

W drugiej połowie roku ceny polskich owiec ciężkich rosły nadal, pomimo ich spadku w UE. W dodatku wzrost tych cen był relatywnie duży, gdyż wynosił 20 proc. Przeciętna cena polskich owiec ciężkich w II półroczu 2018 r. wyniosła 427,5 euro/100 kg. Wzrost cen wyrażonych w euro nie przełożył się jednak na wzrost cen skupu. W okresie od lipca do końca września ub.r. cena skupu żywca baraniego wyniosła 5,84 zł/kg i była o 3 proc. niższa niż rok wcześniej.

W okresie od stycznia do końca września 2018 r. import produktów baranich z krajów trzecich do Unii Europejskiej był większy niż rok wcześniej o 2,7 proc., w tym mięsa o 2,4 proc. Roczne zmiany importu były zróżnicowane regionalnie. Import do Wielkiej Brytanii zmniejszył się o 3,4 proc., a do Włoch o 1,0 proc. Import do Francji był taki sam jak rok wcześniej. Import do Niemiec wzrósł o 7,7 proc., a do Holandii o 10,1 proc. Największy roczny wzrost importu odnotowano w Danii o 42 proc.

Kraje Unii Europejskiej, jak zwykle najwięcej baraniny importowały z Nowej Zelandii i z Australii. Import produktów baranich z Nowej Zelandii zwiększył się w skali roku o 2 proc. (w tym mięsa także o 2 proc.), a z Australii o 9 proc. (w tym mięsa o 13 proc.).