Według IERiGŻ-PIB w I kwartale 2019 r. przeciętne ceny jagniąt w UE-28 wyniosły 528 euro/100 kg wagi poubojowej, a w II kwartale 538 euro i były odpowiednio o 1 proc. niższe i o 4 proc. wyższe niż w analogicznych okresach roku poprzedniego. Wzrost cen był jednak krótkotrwały, bo w III kwartale ceny jagniąt wynoszące 530 euro/100 kg były ponownie o 3,8 proc. niższe niż rok wcześniej.

Ceny owiec ciężkich obniżyły się w jeszcze większym stopniu, tj. w I kwartale 2019 r. o 6 proc. do 503 euro/100 kg, w II kwartale o 11 proc. do 540 euro/100 kg, a w III kwartale 8 proc. do 465 euro/100 kg.

Ceny detaliczne mięsa baraniego nie wykazywały korelacji z cenami żywca. We wrześniu 2019 r. średnie ceny detaliczne baraniny w UE-28 były o 1,7 proc. wyższe niż we wrześniu 2018 r. Większy od średniej wzrost cen w UE-28, nastąpił w Niemczech (o 3,8 proc., Chorwacji (o 9,1 proc.), na Cyprze (o 2,8 proc., w Holandii (o 13 proc), w Rumunii (o 8,6 proc.), w Polsce, Francji i Portugalii (o 2 proc.). Spadek cen miał miejsce jedynie w Irlandii (o 7,9 proc.).

Wzrost cen detalicznych jest wynikiem spadku podaży baraniny. Z krótkookresowej oceny Komisji Europejskiej wynika, że w 2019 r. produkcja baraniny w UE-28 może wynieść 908 tys. ton. Byłaby ona wówczas o ok. 1 proc. większa niż w 2018 r. (o 9 tys. ton). Import mięsa baraniego do UE-28 ocenia się na ok. 146 tys. ton, co oznacza jego redukcję w stosunku do 2018 r. o 16,1 proc.(o 28 tys. ton). W rezultacie podaż baraniny byłaby mniejsza niż rok wcześniej o 19 tys. ton, a po uwzględnieniu wzrostu eksportu (o 3 tys. ton) o 22 tys. t. Nie jest to dużo, ale zdaniem KE w 2019 r. spożycie baraniny może być nieco niższe niż w 2018 r. i wynieść (średnio w UE-28) 1,7 kg/mieszkańca (w wadze detalicznej), wobec 1,8 kg/mieszkańca rok wcześniej.

Z dotychczasowych danych wynika, że w okresie od stycznia do końca września 2019 r. do UE-28 sprowadzono z krajów trzecich 111,1 tys. t produktów baranich (w wadze poubojowej). Import ten był o 21,1 proc. mniejszy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, w tym mięsa o 21,8 proc. Spośród krajów UE-28 największymi importerami były: Wielka Brytania, Holandia i Niemcy. Import do tych trzech krajów stanowił ok. 80 proc. ogólnego importu do UE-28. Import do Niemiec był o 24,1 proc. mniejszy niż rok wcześniej, do Holandii o 16,8 proc., a do Wlk. Brytanii o 21,6 proc. Import produktów baranich pochodził głównie z Nowej Zelandii i Australii. W I półroczu 2019 r. import z Nowej Zelandii był o 20 proc. mniejszy niż przed rokiem, a z Australii o 21 proc. Przedmiotem importu były głównie elementy mrożonego mięsa baraniego lub jagnięcego bez kości.