W krajach będących trzema największych producentami baraniny (Wlk. Brytania, Hiszpania i Francja) uboje te wzrosły w skali roku odpowiednio o 4,5, 8,1 i 6,8 proc.

Ich wzrost jest potwierdzeniem wcześniejszej prognozy, zgodnie z którą w 2018 r. produkcja baraniny w UE-28 może być większa niż w 2017 r. o ok. 1 proc. Prognoza ta zawiera także przewidywania dotyczące wzrostu importu. W rezultacie podaż mięsa owczego w UE-28, w 2018 r. może być o 13 tys. ton większa niż rok wcześniej. Szacowana nadwyżka, jest relatywnie mała, ale powinna spowodować spadek cen i wzrost spożycia.

Tymczasem w okresie od stycznia do końca kwietnia import produktów baranich z krajów trzecich do UE-28 obniżył się w skali roku o 1 proc., w tym z Nowej Zelandii o 2 proc. Roczne zmiany importu są zróżnicowane regionalnie. Na przykład import do Wielkiej Brytanii zmniejszył się o 13,5 proc., do Francji o 14,5 proc., a do Włoch o 12,4 proc. Import do Niemiec wzrósł o 18,9 proc, a do Holandii o 18,1 proc. Import do Danii podwoił się w skali roku.

W 2018 r. ceny jagniąt sukcesywnie się obniżają. W I kwartale 2018 r. przeciętna ich cena w UE-28 wyniosła 531,03 euro/100 kg wagi poubojowej i była o 1 proc. niższa niż rok wcześniej. W okresie dwóch miesięcy w II kwartale (kwiecień-maj) wyniosła ona ok. 517 euro/100 kg i była o 6 proc. niższa niż w analogicznym okresie 2017 r.

Ceny owiec ciężkich rosną natomiast dynamicznie. Przeciętna ich cena w I kwartale 2018 r., w UE-28 wyniosła 573 euro/100 kg i była o 21,5 proc. wyższa niż rok wcześniej. W okresie kwiecień-maj przeciętna cena osiągnęła 619,50 euro/100 kg i była o 22,2 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Ceny polskich owiec ciężkich są relatywnie niskie, a ich roczny wzrost jest mały. W I kwartale 2018 r. cena polskich owiec ciężkich wyniosła 369,24 euro/100 kg i była o 3,2 proc. wyższa niż w I kwartale 2017 r. W okresie kwiecień-maj, cena polskich owiec ciężkich wyniosła 372,27 euro/100 kg i była o 3 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2017 r. W I kwartale cena polskich owiec była o 36 proc. niższa od średniej ceny w UE-28, a w okresie kwiecień-maj o 40 proc. Zmiany cen wyrażonych w euro wpływają na zmiany cen skupu wyrażone w złotych. W I kwartale przeciętna cena wyniosła 6,75 zł/kg i była o 2 proc. wyższa niż rok wcześniej. W okresie kwiecień-maj 2018 r. wyniosła ona 6,66 zł/kg i była o 25 niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.