Według IERiGŻ-PIB import wyniesie 206 tys. ton w stosunku do ubiegłorocznego i będzie o 2 proc. większy. W rezultacie rynkowa podaż tego mięsa zwiększy się o 1,3 proc. Pozwoli to utrzymać konsumpcję przypadającą na 1 mieszkańca na dotychczasowym poziomie.

Trudno na razie powiedzieć, jak przedstawiają się dane dotyczące ubojów owiec w Unii Europejskiej, ale z informacji o imporcie wynika, że ich liczba rośnie. W okresie od stycznia do września sprowadzono z krajów trzecich 176,6 tys. ton mięsa owczego, a więc o 2,8 proc. więcej niż rok wcześniej, z tego 89 proc. pochodziło z Nowej Zelandii.  

Wzrost importu, a prawdopodobnie także produkcji mięsa owczego, jest podstawą spadku jego cen. W Unii Europejskiej spadkowa tendencja cen jagniąt została zapoczątkowana w końcu 2015 r. i trwa do tej pory. W I kwartale 2016 r. przeciętna cena jagniąt wyniosła 586 euro/100 kg wagi poubojowej, a w II kwartale 550 euro. Ceny te były niższe niż rok wcześniej odpowiednio o 7,9 proc. i 6,3 proc. W III kwartale przeciętna cena jagniąt wyniosła w UE-28 580 euro i była o 5,4 proc. niższa niż w analogicznym okresie przed rokiem. W październiku cena ta wyniosła 620 euro i była o 2,9 proc. niższa niż w październiku 2015 r. W listopadzie wyniesie ona prawdopodobnie ok. 627 euro i będzie o 0,5 proc. niższa niż rok wcześniej. Wydaje się, więc, że malejąca stopa spadku jest coraz wyraźniejszym sygnałem wychodzenia z sytuacji kryzysowej. Można, więc oceniać, że w grudniu cena jagniąt będzie taka sama, jak rok wcześniej, lub nieco od niej wyższa.

Inaczej sprawa przedstawia się z cenami owiec ciężkich, które też spadają, choć przejściowo wzrosły w III kwartale. Przeciętna cena owiec ciężkich wyniosła w I kwartale 519 euro /100 kg wagi poubojowej, a w II kwartale 516 euro. W stosunku do analogicznych okresów sprzed roku ceny te były niższe odpowiednio o 5 proc. i 4 proc. W III kwartale przeciętna cena owiec wyniosła natomiast 492 euro i była o 2,2 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2015 roku. W październiku cena owiec ciężkich wyniosła 468 euro /100 kg i była o 1,8 proc. niższa niż rok wcześniej. W listopadzie prawdopodobnie stopa spadku wzrośnie do 4 proc., a cena może wynieść 467 euro.

Ceny polskich owiec ciężkich sukcesywnie maleją. W I kwartale 2016 r. cena ta wyniosła 382 euro /100 kg wagi poubojowej, a w II kwartale 362 EUR. W stosunku do analogicznych kwartałów sprzed roku ceny te były niższe odpowiednio o 4 proc. i 12 proc. W III kwartale cena owiec osiągnęła 353,03 euro i była o 7,2 proc. niższa niż w III kwartale 2015 r. W październiku wyniosła ona 349,19 euro /100 kg i była o 2 proc. niższa niż rok wcześniej, a w listopadzie może wynieść 339 euro /100 kg, co by oznaczało jej 6 proc. spadek w skali roku.

Spadki cen skupu owiec wyrażone w złotych były mniejsze niż wyrażone w euro. Wpływa na to przede wszystkim deprecjacja złotego względem euro. W I kwartale br. cena skupu wyniosła 7,01 zł/kg i była o 3 proc. niższa niż w I kwartale 2015 r. W II kwartale b.r. cena skupu żywca baraniego wyniosła 6,62 zł/kg i była 7 proc. niższa niż rok wcześniej. W III kwartale wyniosła ona 7,23 zł/kg i była prawie o 1 proc. wyższa niż przed rokiem, w tym we wrześniu wyższa o 4,4 proc.