W ocenie Tadeusza Kruszewskiego z Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego: „Od pewnego czasu obserwuję pozytywną zmianę w podejściu polskich rolników do jakości paszy. Stosowanie belowanej kiszonki daje doskonałe efekty, zwłaszcza gdy została wyprodukowana z dobrej trawy. Na efektywność produkcji mleka i mięsa ma wpływ wiele czynników, między innymi: rasa krów, stan zdrowia stada, dobrostan oraz rodzaj paszy. Rodzaj i jakość paszy mają zdecydowanie największy wpływ na produktywność bydła, dlatego doradzam stosowanie belowanej kiszonki jako bogatego źródła składników odżywczych.”

Doktor Dave Davies z SilAC zwraca uwagę, że “Decydowanie się na maksymalizację ilości plonu kosztem jego jakości, nie przekłada się na korzyści ekonomiczne, zwłaszcza przy karmieniu wysokowydajnych stad mlecznych. Niezależne badania wskazują, że jednym z ważniejszych czynników zwiększających produkcję zwierzęcą jest koszenie zielonki, gdy zawiera ona najwięcej składników odżywczych. Wiedza poparta badaniami naukowymi to podstawa udanej produkcji rolnej.”

Badania wskazują, że:
• pokos wczesno majowy dostarcza 25% czystych protein i jest strawny w 75%, ale daje plon jedynie 3 ton suchej masy na hektar;
• dwa tygodnie później plon zwiększa się do 6 ton suchej masy na hektar, przy zawartości protein 18% i strawności 68%;
• pod koniec maja pokos dostarcza 8 ton suchej masy na hektar ale słabej jakościowo kiszonki o niskiej zawartości protein (12%) i strawności 60%.

Dalsze badania pokazały różnicę w ilości wyprodukowanego mleka przez stada karmione dwoma rodzajami kiszonki – o wysokiej strawności i niskiej. Kiszonka z wczesnego pokosu o strawności 75% i zawartości protein 19% została porównana z wykonaną 3 tygodnie później, o strawności 64% i zawierają 13,5% białka. Przy skarmianiu 6 kg kiszonki dziennie, krowy karmione kiszonką z wcześnie zebranego pokosu produkowały ponad 2 l mleka dziennie więcej.

Tadeusz Kruszewski potwierdza: “Wartość odżywcza kiszonki jest zależna głównie od składu chemicznego pokosu. Wysoce strawna kiszonka (w 70%) powinna być pozyskana z wczesnego pokosu. Zatem rolnicy powinni zwrócić uwagę na zielonkę, gdy łodygi zaczynają pęcznieć, znaczy to że jest ona gotowa do koszenia. Strawność kiszonki obniża się wraz z opóźnianiem zbioru pokosów majowych.”

Według doktora Davies'a rolnicy przy podejmowaniu decyzji o koszeniu w najlepszym stadium rozwoju uprawy, mogą oprzeć się na obserwacji zielonki:
• młoda, gęsto ulistniona trawa ma strawność 70% lub większą i jest materiałem na kiszonkę wysokiej jakości;
• gdy łodygi zaczynają pęcznieć i się wydłużać, strawność spada do 67%;
• pojawiające się kwiatostany sygnalizują, że strawność spadła do 64% lub niżej;
• rozwinięte kwiatostany oznaczają, że strawność kiszonki będzie na poziomie najwyżej 60%.

„Aby uzyskać zadowalające wyniki w hodowli bydła, należy stosować się do kilku zasad. Jedną z nich jest stosowanie wysokowydajnej paszy. Niezależnie od tego czy zależy nam na wysokiej wydajności bydła mlecznego, czy chcemy uzyskać dobre wyniki w hodowli bydła rzeźnego, kluczem do sukcesu jest maksymalizacja udziału kiszonki w paszy” - podsumowuje Norbert Schulze, menedżer marketingu kiszonki w Dow Europe.

Źródło: farmer.pl