Zakaz wszedł w życie w 2002 roku jako część kampanii przeciw przełowieniu i kłusownictwu na Morzu Kaspijskim oraz Azowskim. Zniesienie zakazu wskazuje,  że prace Rosji w celu poprawy sytuacji, które obejmowały agresywną kampanię oraz walkę z nielegalnymi połowami, odniosły sukces.

Morza Kaspijskie i Azowskie były kiedyś największymi źródłami czarnego kawioru na rynku światowym. Wraz z  rozpadem Związku Radzieckiego pozyskiwanie kawioru zdominowane zostało przez działalność kłusowniczą, a populacja jesiotra została zdziesiątkowana. Według rosyjskiego WWF, liczebność jesiotra w 2010 roku stanowiła jedną czterdziestą populacji z końca lat osiemdziesiątych.

Obecnie legalnie nabywany kawior pochodzi z ferm rybnych. Rosja zaczęła już jakiś czas temu produkować kawior w warunkach sztucznych, potrzeba jednak aż siedmiu lat na odpowiedni wzrost jesiotra, dlatego dopiero teraz widać wyniki tych działań.
W 2009 roku fermy rybne w Rosji wyprodukowały około 2,6 tony czarnego kawioru,  a w 2001 roku Rosja planuje eksport przynajmniej 2,5 tony tego produktu  do Unii Europejskiej.