Białka roślinne są niezbędnym składnikiem paszy dla zwierząt (jako źródło aminokwasów dla zwierząt hodowlanych), a także są powszechnie spożywane przez ludzi. Jednak europejska produkcja roślin wysokobiałkowych nie wystarcza na pokrycie popytu, częściowo z powodu warunków agroklimatycznych w Europie, które nie sprzyjają powszechnej uprawie roślin bogatych w białko, takich jak soja.

Soja może wejść na rynek UE bez taryfy, co również zmniejsza opłacalność lokalnej produkcji. Znaczna część upraw soi uprawianych poza UE jest genetycznie zmodyfikowana, ale przy europejskim popycie na żywność niezmodyfikowaną genetycznie i wysokiej jakości pasze, istnieje rosnąca potrzeba stymulowania lokalnej produkcji.

Mając to na uwadze i mając na uwadze ewentualną przyszłą strategię rozwoju upraw roślin wysokobiałkowych w Europie, Komisja zamierza ustalić aktualny stan unijnych upraw roślin wysokobiałkowych. Chętnie oceni także skuteczność instrumentów polityki, takich jak dobrowolne wsparcie powiązane z produkcją (łączenie bezpośredniego wsparcia rolników z produkcją roślin wysokobiałkowych w celu stymulowania sektora). Pytania będą również zadawane w kwestiach związanych z badaniami i informacjami rynkowymi. Celem jest przedstawienie do końca 2018 r. Szczegółowego sprawozdania na temat sytuacji i możliwych przyszłych działań.

Po konsultacjach z zainteresowanymi stronami prawdopodobnie następować będą bezpośrednie konsultacje z państwami członkowskimi UE oraz z zainteresowanymi stronami z branży, takimi jak związki zawodowe rolników lub stowarzyszenia producentów.

Oczekuje się również, że zorganizowane zostaną serie warsztatów tematycznych w celu dalszej debaty nad działaniami niezbędnymi do wsparcia produkcji białek roślinnych w UE, z uwzględnieniem takich zagadnień, jak badania i innowacje, korzyści dla środowiska oraz kwestie związane z łańcuchem dostaw.

Kwestionariusz dotyczący opinii dostępny jest na stronie www.ec.europa.eu/eusurvey/runner/ProteinPlanForEurope