Jak podaje FAMMU/FAPA w 2022 r. produkcja wyniesie 831 tys.ton, co oznacza, że będzie o 16 proc. mniejsza niż w 2011 r. W analizowanym okresie import tego gatuku mięsa do Unii obniży się o 5 proc., osiągając w 2022 r. poziom 210 tys. ton. Popyt na ten gatunek mięsa we Wspólnocie będzie się dalej kurczył.

Spożycie mięsa owczego i koziego spadnie w 2022 r. do poziomu poniżej 2 kg/osobę, wobec 2,33 kg/osobę w 2011 r. Konsumpcja ogółem tego gatunku mięsa spadnie do około 1 mln ton, czyli będzie o blisko 15 proc. mniejsza niż w 2011 r. - inforumuje FAMMU/FAPA.