Pięć krajów z największą liczbą uli znajduje się w południowej części UE jest to: Hiszpania, Francja, Grecja, Rumunia i Włochy.

Pszczelarstwo w UE wspierane jest z budżetu UE kwotą 33 mln euro rocznie w ramach WPR. Najwięcej z tego funduszu trafia do Hiszpanii (16 proc.), Francji (11 proc.) i Rumunii (10 proc.).

Zgodnie z danymi zawartymi w programie na lata 2017-2019 w UE jest 606 tys. pszczelarzy, czyli o 4 proc. mniej niż w czasie obowiązywania programu na lata 2013-2016. Przy tym 96 proc. europejskich pszczelarzy ma mniej niż 150 uli pszczelich.

W ramach reformy WPR w 2013 r. stworzono podstawy prawne do wspierania pszczelarstwa przez krajowe programy.