Producent ten podczas kontroli ukrył również fakt, iż dokonywał zakupu tłuszczów od firmy Harles and Jentzsch, zamieszanej w sprzedaż zanieczyszczonych dioksynami tłuszczów. Pasza o podwyższonej zawartości dioksyn trafiła do 934 gospodarstw, które zostały tymczasowo zamknięte. Gospodarstwa te znajdują się na terenie Dolnej Saksonii, Północnej Nadrenii-Wesfalii, Bawarii i Brandenburgii. Sprawa badana jest przez prokuraturę.